Tro att egenutgivning innebär att göra allt själv
Som egenutgivare har du som författare själv kontrollen över din utgivning. Det betyder att författaren har full kontroll över allt från handlingen i boken till omslagets utformning och hur boken ska marknadsföras. Ett vanligt misstag är att likställa en egenutgivning med att man står ensam och ska ordna alla steg själv. Du behöver inte kunna allt om tryck, omslagsdesign eller redaktionellt arbete och inte heller är det något du måste lära dig. Vårt råd är att du anlitar kompetens på de delar du själv inte klarar av och fokuserar bara på det du är bäst på, skrivandet!

Snåla på kvaliteten
Ytterligare ett misstag du kan göra är att snåla in på för slutresultatet viktiga moment för att det känns för dyrt eller att för att det leder till att ditt bokprojekt tar längre tid än planerat. Att välja det billigaste eller snabbaste alternativet och strunta i redaktören eller korrekturläsaren för att det kostar ett par tusen extra är oftast fel väg att går - det är dumsnålt. Din bok är värd att bli så bra den kan bli.

Ha för hög tillit till dina vänner
Dina vänner är i de flesta fall ja-sägare och när du frågar dem om din bok kommer de flesta svara att den är jättebra för att de inte vill göra dig besviken. Kanske har dina vänner rätt, men det är en bättre idé - och mer professionellt - att låta en redaktör eller lektör gå igenom ditt manus.

Delar för mycket i sociala medier
När boken väl är utgiven är det självklart att vilja dela med sig av den i sociala medier. Viktigt att komma ihåg är att alla kanske inte är lika entusiastiska som du. Spid boken i sociala medier, men med måtta, trötta inte ut dina vänner. Det gäller även när det kommer till olika författargrupper du är medlem i. Dela inte samma innehåll i flera grupper då många, som du, troligtvis är medlem i fler än en och riskerar att se samma inlägg upprepade gånger, något som riskerar leda till motsatt effekt.


Har du planer på att ge ut din bok?
I Författarpaketet ingår all hjälp du behöver för att få din bok publicerad. Professionell formgivning av omslag, inlaga, distribution samt fri lagring! Din förläggare projektleder ditt bokprojekt tillsammans med dig.