Vårdbidrag Vårdbidrag

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan du ställas inför faktumet att skriva en ansökan för att få vårdbidrag. Du kanske känner vånda inför det, men i denna bok har vi samlat mycket som är vettigt att tänka på i samband med att du skriver din ansökan. Man vet ofta inte vad som är merarbete med sitt barn, eller vad man kan ta upp som merkostnader. Här finns ett antal olika saker beskrivna som andra gör med sitt barn som har en eller flera funktionsnedsättningar.

Vi är stolta mammor till varsin son som båda har funktionsnedsättningen Autistiskt syndrom. Anna Paulsen är utbildad inom turism och IT. Anna Sandström arbetar som revisor på en kommun, är utbildad inom ekonomi med en ekonomie kandidatexamen. Anna Sandström har tidigare gett ut två böcker om autism.