Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

En tid efter att Vivi avslutat sin terapi hos Jonas (alias Peter) hörde hon av sig. Hon ville gärna samtala med Peter om vad det egentligen var med hans metod som fick henne att genomgå en sådan förändring och utveckling och må så bra som hon gör. Eftersom Jonas känner till att Vivi är en skrivande person föreslog han att de skriver en artikel tillsammans eller kanske t.o.m. en bok. Vivi gick utan att tveka med på hans förslag.

Tanken var att beskriva vad som händer i mental träning och i terapi, hur långt träning räcker och när och under vilka förhållanden det kan bli aktuellt att komplettera med hypnoterapi.

Idén fanns alltså från början och material fanns i form av inspelade cd-skivor, anteckningar och egna erfarenheter. Tanken att publicera utdrag ur Vivis dagbok väcktes i ett senare skede. Ramberättelsen, vars syfte är att visa hur yttre omständigheter kan påverka terapiprocessen, växte successivt fram. Av integritetsskäl, för att inte lämna ut Vivi och hennes närmaste, är den i huvudsak fiktiv, men vissa delar bygger på författarnas upplevelser och erfarenheter.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Ambitionen att på ett begripligt sätt berätta vad modern hypnos är för något och hur den kan upplevas.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Omgivningen tyckte det var spännande och på tiden att Jonas Sandberg efter trettio års arbete som mental tränare och terapeut dokumenterade detta. I Vivis Endos fall var situationen annorlunda och endast några få nära vänner har följt och uppmuntrat skrivandet.

Skriver du på något nytt nu?

Ja. De båda författarna har påbörjat arbetet med bok nummer två. Denna är en uppföljning av Vattenglaset och handlar om ett antal psykologistudenter som deltar i en workshop på Peters retreat center Kamala Heights, Phuket, Thailand, för att på djupet tränga in i hypnosens natur och användningsmöjligheter.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

- Att betrakta skrivandet som en pågående utvecklingsprocess som innehåller försök och misstag, framsteg och bakslag, kreativa pauser.

- Att beakta andras synpunkter men inse att de är personliga då ingen kan representera hela läsekretsen.

Varför ska man läsa din bok?

För att kunna lära sig förstå hypnosens natur och användnings­möjligheter på ett spännande och underhållande sätt och för att den kan bidra till större självkännedom.

Vad gör du när du inte skriver?

Jonas lär ut mental träning enskilt och i grupp samt bedriver klinisk hypnoterapi. Han håller föredrag och workshops om dessa teman för proffs och amatörer.

Vivi bedömer att varken hon eller hennes nuvarande verksamhet skulle gagnas av att hennes identitet röjdes.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Personer som har ett människointresse, professionellt eller icke-professionellt. De som har en idé om att de kan utvecklas med hjälp av hypnos. Människor som gillar att en bok väcker tankar, frågor - att den "stannar kvar" även efter avslutad läsning. Unga och äldre - så många som möjligt.

Jonas Sandberg

Vivi Endo

Köp boken här!