Berätta om din bok! Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det är en bok som växt fram under lång tid. Den började med några lösryckta texter och spännande diskussioner en sommar i Frankrike. Texterna och diskussionerna ledde till att flera av mina vänner tyckte att jag skulle skriva en bok av det. Tanken på att skriva en bok har alltid lockat så efter ytterligare ett antal somrar i Frankrike och idogt knappande på tangentbordet blev det en bok. Men det har varit en process. Ordningen och strukturen har ändrats många gånger för att inte tala om titeln. Arbetsnamnet EQuus (equus är häst på latin), höll i sig under större delen av processen. Tanken att utveckla sin emotionella intelligens med hjälp av hästar kändes lockande. Men så, när boken var klar, dök den nya titeln Viljans väg - om inre och yttre ledarskap, bara upp och den kändes så självklar.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Skriva är avkoppling för mig. Att få sätta mig ner och strukturera mina tankar. Det jag tänker blir så tydligt för mig när jag skriver ner det. Men det är också hårt arbete, att läsa igenom, korrigera, tänka efter och ändra tills tankarna ger mening och blir begripliga för någon annan än bara mig.   

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

 Spännande, imponerande, den vill jag läsa, var de vanligaste kommentarerna. Många har också hjälpt mig och läst såväl utkast som nästan färdig bok. Utan alla mina engagerade vänner hade det varit svårt.

 

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver alltid, få se när de nya texterna blir så många att det blir en bok till. Går och grunnar på ett nytt innehåll, ska bli spännande att se vad det blir.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Börja skriv, när du skrivit tillräckligt länge blir det en bok.  

Varför ska man läsa din bok?

För att du vill förstå dig själv och andra bättre och för att du ska bli lite klokare, lite mer medveten om dig själv och andra. 

Vad gör du när du inte skriver?

 Jag jobbar som coach och konsult inom ledarskap och kommunikation med och utan hjälp av hästar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Du som vill låta dig inspireras och utmanas inom kommunikation och ledarskap.