Berätta om din bok!

Boken handlar om att bli bedragen och sviken av dem man trott på och som stått dig nära.

Det handlar om personen Wille Nordh, hans uppväxt, hans ambitioner och livsmål.

Han vill inte sitta, som sin far, förgrämd och missnöjd med sitt liv när han närmar sig pensionen.

Det handlar om Willes nederlag och tillkortakommanden. Hans strävan att få upprättelse och hämnd (!?)

Det handlar också om olagligheter som förekommer inom många branscher. Småfiffel och småstölder, som ligger i gränslandet mellan vad som är tillåtet eller ej. Ibland tänjer man på gränserna och det som är fullt vedertagen praxis, hamnar plötsligt i juridisk mening, klart utanför vad som är lagligt. I den här boken används byggbranschen som exempel, men det finns exempel även i andra branscher.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken är den första delen i en romansvit om fem böcker. Den har vuxit fram ur ett samlat material från flera års skrivande.

Jag har i någon form skrivit sedan min barndom. Mest har det handlat om korta, betraktelser och nedtecknade episoder i form av kortnoveller. Det har varit företeelser och händelser jag läst om, sett på TV/Bio eller själv upplevt. Till stor del är det berättelser sprungna direkt ur min egen fantasi.

Mitt skrivande var från början högst privat och samlades i skrivbordslådan. Högen växte, tills det låg något tusental A4-sidor i lådan. Då, för omkring tio år sedan, fick jag en idé att knyta ihop en samlad berättelse av materialet och skriva en bok.

Ett persongalleri växte fram. Jag skapade relationer mellan personerna och vävde min berättelse kring deras liv och livsöden. I efterhand och med ökad kunskap om skrivandet har jag insett att det var ett mycket orationellt sätt att skriva på. Men då jag skrev levde jag i skrivprocessen och med mina romankaraktärer.

Under arbetets gång växte materialet ytterligare och till slut insåg jag att det blev för omfattande och det blev för spretigt. Jag tvingades renodla och strukturera.

Det blev tre roman manus i stället för ett.

Mitt fjärde manus växte fram ur en idé kopplad till tidigare oanvänt material.

När den femte boken skrevs hade jag en fullt färdig romanidé med en tydlig startpunkt och slutpunkt samt en dramaturgi som stod för sig själv. För att slippa uppfinna helt nya personer kopplade jag ett par personer till berättelsen ur mitt befintliga persongalleri.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Egna upplevelser, saker jag läst om eller sett på TV kan ”trigga” mig att sätta mig vid datorn. När jag väl sitter vid tangentbordet och har börjat skriva, växer berättelsen fram direkt ur min fantasi. Bilder och händelser dyker upp och jag känner mig som en betraktare av skeenden jag ej kan påverka. Det enda jag kan göra är att dokumentera vad jag ser, så snabbt och detaljerat som möjligt innan bilderna försvinner. I efterhand får jag gå in och redigera, justera och rensa bort onödig text.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Först med undran och skepsis. Men sedan de fått läsa har jag uteslutande fått positiva kommentarer från min omgivning.

Skriver du på något nytt nu?

Nja, inte nytt. Men jag renodlar mitt manus för min andra bok i sviten.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ja, mitt bästa och första tips är: Gör inte som jag gjorde med mina första tre bokmanus.

Formulera din idé. Bygg upp en struktur, från start till slut. Bygg in konflikter och laddning. Helst bör varje kapitel ha någon slags laddning. Betydelsen av laddning har jag lärt mig av min kursledare Hans Carstensen på en skrivarkurs.

Gå gärna en eller flera skrivarkurser.

Varför ska man läsa din bok?

För att få en stunds underhållning. Läsandet innebär också ett lärande. Det mesta i boken är fiction men berättelsen återspeglar hur (vissa) människor tänker, känner, agerar och reagerar. I boken förmedlas dessutom viss kunskap om det ämne boken behandlar. Kunskap som jag själv har skaffat mig i mitt researcharbete och av egna erfarenheter.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag snickrar på mitt fritidshus, jag bakar, jag umgås med barnbarn, familj och vänner.

Eftersom jag är förtida pensionär på grund av en Parkinsonsjukdom så har jag tid att göra det jag vill. Även om saker tar längre tid (även skrivandet) pga min sjukdom.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Av alla som är intresserade av människor. Handlingen utspelas i huvudsak i landsbygds- och småstadsmiljö. Därför tror jag den kan intressera människor utanför storstadsområdena. Men eftersom frågan var vem jag VILL ska läsa den så svarar jag, storstadsbor. Det kan vara värdefullt för dem att ta del av livet och människors sätt att vara på landsbygden.

Köp boken här!