Berätta om din bok!

Putin kallas för "den lille tysken" på grund av sin solida tyska och stor kunskap om Tysklands realpolitik och historia, men för den skull kan han inte betraktas som Satan eller Hitlers vålnad. Men jag är säker på att de flesta människor i världen är fredsälskande individer, som inte ser Vladimir Vladimirovitj Putin som ett slags Antikrist eller en Illuminatiföreträdare.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken kom till för att jag alltid har haft ett stort tycke för det ryska språket, moder Ryssland och dess kultur, historia, seder och bruk.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Orättvisorna i all världens hörn.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Det var överlag positiva kommentarer. Mest kritik fick jag dock av min mor. Redan i ett tidigt stadium ville hon att jag skulle sluta med författarskapet, då jag enligt henne ”inte hade anlag för det”.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, fast det är ’top secret’.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Man ska inte vara rädd för att skriva. Det är viktigt att man är ute och ser sig om i vida världen.

Varför ska man läsa din bok?

Den här boken kommer att uppröra och göra en del besvikna, men även glädja, inspirera och entusiasmera andra. Meningen med mitt skrivande är inte att värva likatänkande utan tvärt om att se livet samt påvisa, belysa och framlyfta världens olika skeenden ur ett helt annat och mänskligare perspektiv. Sedan barnsben har mina föräldrar gett mig myndigheten att själv få avgöra mina egna val. De har varit mina handledare och ledsagare, men inte på något sätt agerat som lärare och instruktörer. Detta är en stor och viktig skillnad som omformar oss till de individer vi är idag. Min förhoppning är att min bok ska nå en bredare publik – också internationellt sett – för intresset för det manipulationsfria ordet har visat sig vara enormt stort både lokalt och ute i världens alla hörn. Och det är just därför som min bok om Putin är författad på engelska, för att den även ska nå den engelskspråkiga delen av världens läsare.

Vad gör du när du inte skriver?

Skriver ändå. Hjärnan måste få sina dagliga stimuli.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är intresserade av en mer nyanserad bild utav Ryssland och dess starke ledare – både Putinanhängare och motståndare.