Denna artikel har egentligen endast ett budskap - ni behöver inte oroa er, vi fortsätter vår verksamhet som vanligt - om än på ett anpassat sätt. Vi på Vulkan sätter våra anställdas hälsa och säkerhet först, därför hoppas vi att ni har överseende med att vi inte är tillgängliga för personliga möten då vi jobbar hemifrån. Vi träffas dock mer än gärna digitalt via ett telefon- eller videomöte.

När det gäller produktion- och logistik, det vill säga tryck, lager och frakt, fortsätter denna verksamhet oförändrad - om än med en rad skyddsåtgärder för att skydda den personal som på grund av arbetets beskaffenhet inte kan arbeta på distans.

I hela leveranskedjan har vi vidtagit en rad skyddsåtgärder, bland annat rörande fysiskt avstånd till andra människor, desinficering av arbetsytor, lokaler och material. För frakten anlitar vi och våra tryckpartners några av världens största speditörer som säkerställer att våra leveranser kommer fram i tid, även om världsläget är ovisst.

Vår ljudboksproduktion fortgår med oförändrad styrka och vi har en fortsatt hög kapacitet för att producera och publicera ljudböcker.

Vi har vidtagit dessa åtgärder och vi skriver detta inlägg för att vi bryr oss om våra anställda, våra kunder och samhället. Vi gör det för att ni ska vara trygga i vetskapen att ni kan känna er lika trygga som alltid när ni anlitar Vulkan för er bokproduktion.