Liria Ortiz intervjuas om sin bok "Jag och min mamma"

Kloka Lira har skrivit om ett känsligt ämne.

Intervjun läser du här.

Boken hittar du här.