Yoga för Trauma Edit Szabó

Berätta om din bok!

Titta upp. Ja, just nu när du läser dessa rader. Ser du människor runt omkring dig? Titta noga på dem och kom ihåg att du aldrig kan se på världen som de gör, och du aldrig kan veta vilka historier de bär på. Men en sak är säker. De bär på minst lika mycket trauman som du, och de har kämpat eller kommer att kämpa minst lika mycket som du för att övervinna dem.

Yoga för trauma är ett yogiskt synsätt på människan, med syftet att förstå vad det betyder att leva med trauma varje dag, vad det har för konsekvenser för en människas biologi och spiritualitet. Genom teorier och olika frågor och övningar bjuder jag in dig att hitta din väg. Jag heter Edit Szabo och detta är min berättelse.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har alltid älskat både att skriva och att läsa. Jag tror att jag nu för första gången kände att jag inte bara hade något att skriva, utan även något som är intressant för andra att läsa.

Jag hade en grundidé, precis som när man skriver en uppsats, och ju mer man tar reda på om sitt ämne desto längre blir ens text. Jag arbetade precis som när jag gjorde mina uppsatser som student inom högskolans väggar. Den enda skillnaden var att jag beslöt mig att skriva den själv, fritt från styrning, binda ihop den och ger ut den som en bok. Jag hade vänner och lärare runt om mig som jag kunde fråga men slutprodukten var upp till min egen smak.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Boken ville bli skriven. Jag är bara en instrument vilket den kom igenom. Jag tror att alla vi människor har ett syfte, ett uppdrag som vi behöver hitta och lyfta fram för att skapa en bättre värld. Det krävdes väldigt mycket för att du och jag ska existera så är därför din och min existens är ingen slump.

Ett av mina uppdrag var att skriva denna bok. Jag fann igenom att söka efter svar utanför och inom mig själv ett förhållningssätt som leder till balans i mitt liv, mot alla mina odds. Jag fann en styrka i mitt mörker som jag omvandlade till en livskraft, en kraft av överlevnad. Jag har fått möjlighet och tid för att möta extraordinära människor, läsa böcker och ta till mig information som hjälpte mig och jag anser att det är min skyldighet att föra denna kunskap vidare till de som inte har samma möjlighet.

Jag inspireras av människor som våga tänka annorlunda, som vågar gå i djupet av deras egen existens för att lyfta det gemensamma medvetandet. Jag inspireras av möten med de som lever sina egna liv som de lär. Jag inspireras av autenticitet oavsett vilket område det gäller.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Människor runt om mig firade mig. Jag fick väldigt mycket glädje, leende och kärlek. Jag är glad att responsen som jag har fått är att många ser mig som en inspiration, och många vill själva ta steget att göra något som de länge har velat men inte vågat. Jag hoppas att jag kan ge den glädjen till många fler. För vi behöver er alla!

Skriver du på något nytt nu?

Ja. Jag har börjat skriva om hur yoga och mindfulness kan skapa hälsa och förebygga ohälsa i skolan. Det är ett ämne som är högaktuellt idag och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Barn agerar inte ut, de reagerar på något och jag tror att vi med enkla medel skulle kunna hjälpa dem att klara livet som de har framför sig bättre. Jag hoppas att jag kan hjälpa till att föra in denna kunskap i läroplanen hela vägen till elevernas dagliga schema.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag tror att om man verkligen vill göra det då hittar man både tid och engagemang som behövs. Det är så med allt i livet. Man måste ha en vilja. Hela vägen.

Varför ska man läsa din bok?

Trauma händer i alla människors liv. Det handlar inte OM, utan NÄR det händer. Det skapar obalanser i kroppen som vi måste ta hand om, annars leder det till långvariga efterskakningar i kroppen. Man blir en passagerare istället för styrman i sitt eget liv. Om du vill förstå mer om vad som händer i din kropp och vad jag själv har gjort för att komma vidare då kan jag rekommendera den. Jag erbjuder några alternativ som jag själv har använt och som verkligen har hjälpt mig att fungera i vardagen. Det är inte ett universalt hjälpmedel, utan en berättelse som har fungerat för mig.

Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver är jag mamma till mina tvillingar, lärare i yoga för barn i lågstadiet i en skola i Brooklyn, New York. Jag är fru och livskamrat till min man sedan 1996, jag är en vän, litteraturläsare, och en nyfiken och orädd överlevare. Jag är ständigt på jakt efter mer kunskap och mer förståelse för hur världen fungerar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla ni som hittar den. Då var det meningen att just ni ska läsa denna bok.