Berätta om din bok!

Det är en lättläst faktabok om Yoga och Tantra, utformad speciellt för yogalärarutbildningar men lämplig även som njutningsläsning för den vetgirige, och alla som är intresserade av filosofi och mytologi.

Hur kom boken till?

Mina elever brukade be mig om lästips om yogans historia, yogisk filosofi eller tantra och allt jag kunde göra var att referera dem till tung akademisk litteratur på engelska. Jag var frustrerad över att det inte fanns någon lämplig litteratur på svenska och beslöt mig för att skapa den.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén var mer eller mindre färdig när jag inledde skrivandet, men slipades självklart under processens gång.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Nyfikna människor! Men så älskar jag också skrivandet för skrivandets skull, ända sedan jag var barn. Jag inspireras både av törst på kunskap och språklig skönhet. Och jag drivs av att kunna lägga fram abstrakta tankar och fakta på ett lättsmält och tillgängligt vis.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver alltid på utbildningsmanualer och liknande. Men en ny bok är också i utformning!

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är en klyscha, men du måste omge dig med människor som tror på dig och det du skapar. Sedan är det disciplin som gäller såklart. Att förmå undvika det som distraherar dig.

Varför ska man läsa din bok?

För att lära sig mer om yoga och tantra, på ett akademiskt utan att vara torrt vis.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag umgås med mina barn, praktiserar och undervisar yoga, och läser massor!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla yoga och tantra-intresserade! Speciellt de som inte funnit litteratur som tillfredsställt deras behov av både kritisk tanke och devotionellt djup. Alla yogalärare eller blivande sådana, så att de har en god grund att stå på i sin undervisning.