Hur boken Änglar och bråkmakare kom till?

Iden till romanen, Änglar och bråkmakare, som är den första delen på

en trilogi, växte fram under en lång. Detta gällde även skrivprocessen.

Det har alltid funnits en del idéer och små berättelser som i skrivande

stund utformade romanens struktur och händelseförlopp. På samma

sätt som val av rum och tid utgjorde från början en fast punkt. Jag har

alltid haft lätt att berätta inte minst för att den muntliga berättelse

traditionen har funnits i min hemmiljö. Mormor och mor tog med sina

berättelser mig, mina syskon och de många kusinerna under vår

barndomstid till världens alla håll och väldens fantasi.

 

Lite om romanen Änglar och bråkmakare!

 Romanen Änglar och bråkmakare så som namnet antyder, berättar om

godhet, ondska, kärlek och svek i en dramatisk tid. Den handlar om olika människors

öde och vägar som korsar varandra och som på gott och ont påverkar varandra.

Människor kan vara änglar och bråkmakare både som individer och gentemot varandra.

läsarens intresse väcks att oavbrutet följa med händelseutveckling såväl som

karaktärernas livsöde såsom maktspel, relationer och förbjuden kärlek i en

brytnings- och historisk skedde. En liknande tid som vår nuvarande tid med

innehåll av det goda mot det onda, det gamla mot det nya, reaktionärer mot

framåtsträvare. Kärlek och svek.

 

Vad handlar romanen om?

Den blivande store emiren Rawwal gifter sig med Malika som efter sitt bröllop

förälskar sig i Nadima. Malika använder sin list för att Nadima ska bli Rawwals

andra fru. Han får även löv att gifta sig med andra kvinnor. Malika och Nadima

föder därefter och med kort mellanrum sina barn. En pojke och en flicka. Sonen

Marich räknas som den framtida emiren. Marich skickas i väg för att studera.

Tillsammans med sin vän Shamal Shabib ägnar han sig åt allt annat än sina

studier. Marich träffar så småningom resandefolket och blir förälskad i

hövdingens dotter. Han gifter sig med henne och ansluter sig till resandefolket

efter att ha ljugit om sin bakgrund. Hans giftermål med en flicka av resande

folket går inte bara mot släktens tradition utan även mot människornas vilja.

Föräldrarna får kännedom om Marichs äktenskap och bestämmer sig för att leta

upp honom. Detta leder dock till en spricka mellan familjen som med tiden blir

större och djupare.

Marich flyr med sin hustru men råkar ut för en del hemska händelser. Till sist

hittas han av sin släkt. Hans fru mördas på vägen av en släkting. Hemma hos

släkten bestraffas inte bara Marich med fängelse och därefter exil, utan hans far

den store emiren Rawwal planerar att i hans frånvaro låta en annan av sina

söner, det vill säga, Marich halv bror ärva emir titeln. Malika och Nadima som

är missnöjda med den fastställda straffen får veta om detta. Malika och Nadiam

befarar att deras positioner både som Emirens första fruar och den framtida

emirens mödrar i den mäktiga släkten är i fara. De bestämmer sig för att detta

inte skulle ske. Men hur långt kan de tänka sig gå och vilka av de övriga

släktmedlemmarna kan tänkas stå på deras sida?

 

Lite mer om romanens händelseförlopp!

 Händelseutvecklingen sker i en brytnings tid. En brytning tid mellan det gamla

och det nya. Det gamla representeras av emiren Rawwal som håller sig till

traditionen och det som alltid varit. Han styr det hela från sitt residens den

medeltida fästningen i Ahwaz, medan Malika och Nadima håller sig till stadens

mest kända hus det stora huset vid floden. Samtidigt som den närmaste släkten

såväl som den närmaste bekantenskapet som staden präglas av tidsandan. För att

behålla det som redan finns och det som önskas måste Malika och Nadima i

slutändan inte bara gå mot sin man utan riskera allt som de byggt upp. Tiden å

sin sida bär på nya och okända händelser med oanade konsekvenser för samtliga

inblandade…

 

Varför ska man då läsa Änglar och bråkmakare?

Alla kan läsa Änglar och bråkmakare, inte minst för att både bokens innehåll¸

händelse utveckling och karaktärernas relation, gärning och öde påminner om

det dagliga livet med dess bekymmersamma och lyckliga stunder. Även kärlek

och svek. Sökandet efter kärlek. Det accepterade och förekommande kärleken

och det förbjudna mellan två individer av samma kön i relation till familjen,

traditionen och samhället i stort. Hur långt ska man gå och till vilket pris? Kan

man göra allt det som man, som en fri individ har rätt att göra? Hur långt kan

man gå i mån av hinder och motstånd?

 

Lite om författaren Yousef Morshedi och hans framtida projekt!

Utöver att jag jobbar så läser jag mycket och skriver en hel del. Har en

diktsamling som är nästan klar som jag vill, fram till slutet av detta år, ge ut. Just

nu går jag med många tankar om att börja med andra delen av trilogin Änglar

och bråkmakare. Jag går runt med många tankar som vill bli skrivna för att

utforma den andra delen och dess fortsätta händelse utveckling och

karaktärernas öde.  Det finns mycket som måste sägas och skrivas. Jag har inte

satt upp ett slutdatum men på slutet av detta år vill jag komma igång med

skrivandet av andra delen.

 

Författarens tips till alla som vill skriva!

 

Läs, läs och läs ännu mer innan du börjar med skrivprocessen. Försök med att

läsa böcker och inte enstaka författare. Försök knäcka koden på den författare

som du läser, d v s. hur hen skriver. Detta är omöjligt om du läser bara en bok.

Hitta en författare vars böcker och skrivande du känner dig bekväm med. Lär

dig hur denna skriver de olika obligatoriska delarna som ingår i en berättelse

t.ex. miljöbeskrivning, stämningen, gestalt- och personbeskrivning och

karaktärernas relation och förhållande etc.

Det finns flera böcker om skrivande både av kända och etablerade författare och

mindre kända sådana. Läs gärna t.ex. Stephen Kings och Elizabeth Georges

böcker om skrivandet. Läs gärna ”Änglar och bråkmakare” och tänk på olika

miljö-naturbeskrivningar, stämningar och karaktärbeskrivningar. Läs gärna mina

tack till de författare som påverkat mitt skrivande. Tack