Recension av Horan som log av Calle Hård

"En kriminalroman som höjer sig över mängden"

På den yttre stranden av en av öarna utanför Umeå påträffas lämningarna av en kvinna, som efter den rättsliga undersökningen visar sig vara mördad. Efter ett samarbete mellan svensk och finländsk polis lyckas man identifiera henne som turist från Indien. De indiska myndigheterna uppvisar emellertid ett minimalt intresse för att komma till rätta med dödsfallet. Detta är upptakten till en spänningsroman där handlingen växelvis utspelas i Västerbotten och i den indiska delstaten Kerala, och där miljöerna och människorna skildras insiktsfullt och vederhäftigt. Det är inte så mycket idogt polisarbete utan fastmer trägen verksamhet av den pensionerade journalisten Nils Anders Nylund som gör att mordets gåta uppdagas, en gåta som visar sig ha kopplingar till svenskt bistånd och läkemedelsindustri i Indien. En tillförlitlig intrig, en väl fungerande prosa och trovärdigt skildrade människor och miljöer gör att detta är en kriminalroman som höjer sig över mängden.

Boken hittar du här.

Horan som log omslag Horan som log omslag