Anarkistisk bokföring. Redovisningsprinciper i en deltagarekonomi av Anders Sandström

Författare

Anders Sandström

ISBN

9789163909832

Förlag

Parecon Sverige

Bandtyp

Mjukpärm

Utgivningsdatum

Sidor

194

Språk

Svenska Svenska

Anarkistisk bokföring. Redovisningsprinciper i en deltagarekonomi av


Loading Uppdaterar varukorg...

Beskrivning:

Vilka krav ställs på ekonomisk information i en ekonomi som organiseras kring gemensamt ägande av våra produktiva resurser och en decentraliserad demokratisk planeringsprocess?

Med utgångspunkt i den deltagarekonomiska modellen utforskar boken hur bokföring och redovisningsprinciper skulle kunna utformas i en ekonomi baserad på självförvaltning, rättvisa och samarbete i stället för som i dag på girighet och konkurrens. Den undersöker vilken information och vilka ekonomiska transaktioner som behöver bokföras och följas upp för att skapa bra förutsättningar för demokratiskt deltagande och effektivt beslutsfattande.

Anders Sandström är civilekonom med examen från Uppsala universitet. Han är en av grundarna av Parecon Sverige, en organisation som arbetar för ökad kunskap om den deltagarekonomiska modellen.

LoadingUppdaterar...