Ledarskap Reflektion och möjligheter av Kicki Oljemark, Agneta Palmstierna, Mari Kampf Westerberg

ISBN

9789163744846

Författare

Kicki Oljemark

Författare

Agneta Palmstierna

Författare

Mari Kampf Westerberg

Bandtyp

Mjukpärm

Utgivningsdatum

Sidor

153

Språk

Svenska Svenska

Ledarskap Reflektion och möjligheter av


Loading Uppdaterar varukorg...

Beskrivning:

Förväntningarna på dig utifrån ditt arbete som chef och ledare är höga. Det handlar om förväntningar på det uppdrag du ska leda men också om förväntningar utifrån de relationer du har med dina medarbetare och samarbetspartners inom din organisation.
Som ledare har vi också många gånger höga förväntningar på oss själva.
Vi utgår i denna bok från att organisationer samskapas av alla medlemmar, vi som ledare påverkar men påverkas också i vår dagliga praxis. Genom ledarskapet har vi dock en unik position att genom en tydlig riktning, möten och samtal bidra på ett meningsfullt och konstruktivt sätt.
Ledarskap och att leda är komplext och inrymmer stora utmaningar men också stora möjligheter.
Vi vill med denna bok bjuda in till reflektion över ledarskapets möjligheter. Vi vill att du som ledare ska få en chans att stanna upp och fundera på vad du är stolt över och vad som fungerar bra men också aspekter som du kan utveckla vidare.
Det som gör denna bok speciell är att den är skriven av oss utifrån vårt arbete och erfarenheter som chefer. Vi hoppas med detta uppnå ett igenkännande men också en dynamik i att vi utgår från den praktiska vardagen som chef och ledare.
Vi vill uppmärksamma aspekter som påverkar oss men också bidra med tankar om möjligheter.
Din möjlighet som chef att stanna upp och reflektera över vem du vill vara och hur du vill och kan bidra på bästa möjliga sätt med just dina unika egenskaper och person är avgörande.
Vi vill med denna bok ge dig lite av detta reflektionsutrymme.

LoadingUppdaterar...