Erfarenheter från privat vård under två decennier av Tycho Tullberg & Magnus Forssblad

Författare

Tycho Tullberg

Författare

Magnus Forssblad

ISBN

9789188809704

Bandtyp

haftad

Utgivningsdatum

Sidor

200

Språk

swe swe

Erfarenheter från privat vård under två decennier av


Loading Uppdaterar varukorg...

Beskrivning:

Debatten är intensiv om privat vård – finansierad av offentliga medel – är av godo eller inte. Tillförs kvalitet och kapar den vårdköerna, genom att vara kostnadseffektivare än den offentligt drivna vården? Medför den att vården blir mer splittrad och att skattepengar avsedda för vård istället hamnar i skatteparadis? Förbättrar eller försämrar den arbetsmiljön för de anställda? Ska vinster i vården förbjudas?

Det är vanligt med förenklingar i debatten. Denna bok är ett försök att föra en mer sansad dialog. Privat vård kan – med rätt incitament – hjälpa till att öka tillgängligheten och vårdkvaliteten. Men det finns också faror om man är naiv angående de ekonomiska drivkrafterna.

Huvudbudskapet är att de medicinska resultaten måste börja mätas och jämföras på ett seriöst sätt. Värdebaserad vård har rätt grundtankar om framtidens vård. Vårdval – rätt utformade – kan förbättra både den privata och offentliga vården.

Författarna har startat och drivit varsin framgångsrik privat klinik i två decennier. De delar med sig av sina erfarenheter och kommer med konkreta åtgärdsförslag för att privat vård ska bli ett bra och önskat komplement till den landstingsdrivna vården.

Magnus Forssblad: Ortoped, docent. Grundade Artrokliniken 1992 och var dess VD fram 2015.

Tycho Tullberg: Ortoped, med dr. Grundade Stockholm Spine Center 2000 och var dess VD fram 2016.

LoadingUppdaterar...