Hammarö sockenstämma 1708-1746 av Lars Hammarén

Författare

Lars Hammarén

ISBN

9789188883216

Bandtyp

haftad

Utgivningsdatum

Sidor

166

Språk

swe swe

Hammarö sockenstämma 1708-1746 av


Loading Uppdaterar varukorg...

Beskrivning:

Vilken roll spelade den svenska sockenstämman och vilken betydelse hade den? Var den ett uttryck för bondefrihet och demokrati eller är den att betrakta som den auktoritära, feodala, statens medel för att kontrollera och disciplinera bondebefolkningen? Efter en inledande exposé över denna historievetenskapliga fråga vänder jag mig till sockenstämmans protokoll för att genom dessa försöka förmedla en bild av det svenska sjuttonhundratalssamhället.
I sockenstämmoprotokollen handlar det inte om kungar och krig. Inte heller revolutioner av olika slag eller andra stordåd. Förvisso är där både högre och lägre stånd representerade och visst handlar det om överhetens kontroll och propaganda. Men där träder också den lilla människan fram i sin kamp för överlevnad. Fiskebönder argumenterar mot kyrkoherden för att i strid mot sabbatsförbudet få fiska på söndag eftermiddag. Betungande kyrkobyggnationer och svårigheter att betala avgifter blir föremål för förhandlingar.
På sockenstämman visas också människors brister och svagheter upp. Deras trätor, slagsmål och tjuvnad dras fram inför öppen ridå. Där fanns mycket av småaktighet och statustänkande. Men till bilden av sockenstämman hör också hur människor kunde samarbeta och hur demokratin långsamt utvecklades. Tillsammans med domböckerna ger oss sockenstämmans protokoll ovärderliga möjligheter att få en inblick i människors liv och samhälle under äldre tider. Det är en resurs som jag menar bör komma dagens människor till del. Inte minst i skolans historieundervisning kan dessa dokument användas för att skapa större förståelse för hur denna trots allt inte så avlägsna dåtid format vår samtid.
Det är bland annat därför jag skrivit denna bok. Men också för att ge inspiration och tips för en i dag alltmer uppskattad släktforskning.

 

"Lars Hammaréns arbete ger ett välkommet bidrag som belyser de djupa historiska rötterna för den demokratiska politiska kulturen i Sverige".
Prof. Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet.

 

"Med erfarenhet av våra arkivskola projekt i flera av Hammarös skolor ser jag att Lars Hammaréns bok kommer att bli värdefull i skolornas undervisning om Hammarös historia".
Olle Nilsson, arkivpedagog Värmlandsarkiv.

LoadingUppdaterar...