Det ängsliga samhället - 10 problem och 5 lösningar av Anders Parment & Anna Dyhre

239 SEK
I lager
ISBN : 9789188809384
Språk : Svenska

Vårt samhälle kännetecknas av ängslighet. Vi har en övertro på att kundorientering, prestationsmätning och medborgar- och kundmakt skapar hållbara lösningar. Men hur mår vi när vi ständigt är jagade av andra som liksom vi själva kontrollerar, reklamerar och yttrar sig i sociala medier? Samtidigt som transparensen ökar i samhället blir vi som individer alltmer krävande.

Det ängsliga samhället skildrar tio av dagens samhällsproblem på ett mångfacetterat sätt, och visar hur vi har gått från ett tillits- till ett ängslighetssamhälle. Fem tänkbara lösningar lyfts fram. Vi behöver återupprätta tilliten till varandra, för med tillit följer yrkesstolthet, välmående och en tro på att andra faktiskt är bra på det som de gör.

Utvecklingen från medborgare och med-människa till kund och ”kravmaskin” har pågått länge, och det är dags att bryta med den – nu!

Problem 1:
Alla har rättigheter – få har skyldigheter
Problem 2:
Ängsliga företag och bort-skämda kunder
Problem 3:
Ängslig och kortsiktig politik
Problem 4:
Ängsliga föräldrar
Problem 5:
Curling överallt
Problem 6:
Ängsliga arbetsgivare och curlade medarbetare
Problem 7:
Vi lever i olika samhällen
Problem 8:
Papperskorgen är överfull
Problem 9:
Den falska idealbilden
Problem 10:
Kontroll istället för tillit och respekt

Anders Parment, ekon. dr, är verksam som forskare och lärare vid Stockholm Business School, Stockholms universitet samt som föreläsare, författare, utredare och rådgivare. Hans forskning rör konsumentbeteende och hur man relaterar till varumärken, kon-sumtion och arbetsmarknad.

Anna Dyhre, jur. kand och med en European Master of Law and Economics, är en uppskattad rådgivare, moderator, författare och föreläsare. Hon har varit Sverigechef för företaget Universum och arbetat internationellt med om-världsbevakning inom Thomson Reuters koncernen. Hon arbetar idag som Senior Advisor för kom-munikationsbyrån Coreworkers.

 

ISBN : 9789188809384
Format : 135.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 256
Utgivningsdatum : 2018/04/10
Författare : Anna Dyhre,Anders Parment
Write Your Own Review
Du recenserar:Det ängsliga samhället - 10 problem och 5 lösningar av Anders Parment & Anna Dyhre
Your Rating