Drivkraft - Att söka sin inre motivation av Lars Ulfvensjö

189 SEK
I lager
ISBN : 9789188713902
Språk : Svenska

Vår drivkraft. Vår lust att göra, för sakens egen skull. Vår lust att få veta. Att få uppleva. Vår inre motivation. Var kommer den ifrån? Vad beror den på? Ibland upptäcker vi som vuxna att nyfi kenheten, upptäckar-glädjen och vår vilja att gå och sträva dit hjärtat leder oss inte fi nns med oss längre; en förmåga så självklar och enkel när vi har tillgång till den och så gåtfull och svår att hitta när vi förlorat den. Hur får vi drivkraften och motivationen tillbaka?
Drivkraft är skriven under år 2017, det år under vilket Runnagården i Örebro fi rar 50 år som behandlingshem. Men Drivkraft är inte i första hand en bok som blickar tillbaka. Tankeövningarna, samtalstemana och intervjuerna i denna bok fokuserar snarare på ett nu och framåt och på människorna som var närvarande och som delade tankarna, orden och erfarenheterna med varandra vid det mänskliga mötet ifråga (klienter, personal, handledare, terapeuter, politiker, utbildare, forskare).
En bok att diskutera och refl ektera över. En bok att hitta idéer i. Idéer kring vad det handlar om att kugga i för att hitta sin drivkraft och att bli en hel människa!

 

 

ISBN : 9789188713902
Format : 148.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 226
Utgivningsdatum : 2017/10/26
Författare : Lars Ulfvensjö
Write Your Own Review
Du recenserar:Drivkraft - Att söka sin inre motivation av Lars Ulfvensjö
Your Rating