Garamond Typsnitt

Om typsnittet Garamond, en mycket vanlig sans serif

Bra att veta om Garamond

Garamond är ett vanligt typsnitt (också kallat teckensnitt). Det används ofta i böcker och andra trycksaker. Det är döpt efter typografen Claude Garamond.Garamond är vanligt förekommande i böcker.

Huvuddelen av alla typsnitt delas upp i två grupper: antikva respektive sanserif. Det som skiljer dem åt är att antikva typsnitt har seriffer (klackar) samt att de är uppbyggda av olika grova staplar till skillnad från sanseriferna som saknar seriffer samt har mer jämntjocka staplar. Garamond tillhör gruppen antikvatypsnitt. De antikva typsnitten brukar anses som de bäst lämpade för längre löpande texter som till exempel i  romaner. Väldigt många böcker och trycksaker har texten satt i Garamond. Väljer du det typsnittet följer du rådande tradition och vad du ”bör” välja till din bok. Det är dock till sist en fråga om smak, men detta typsnitt är tydligt och lättläst vilket bidragit till dess omfattande användning.

Det finns en mängd olika teckensnitt men det är bara en mindre del som är vanligt förekommande i trycksaker. Man förknippar omedvetet olika typsnitt med olika typer av innehåll och trycksaker. Vissa typsnitt anses helt enkelt passa bättre till vissa saker. Times New Roman, som ofta är inställt som förstahandsval i till exempel ordbehandlingsprogrammet Word, anses till exempel inte passa bra för böcker. Vill du att din bok ska nå ut till en bredare marknad och att den ska ha ett utseende som böcker i stort bör du tänka igenom vilket typsnitt du väljer. Välj i första hand så kallade antikvatypsnitt.

Läs mer om Garamond och typsnitt i vår sektion om hur du skriver din bok. Du får där värdefulla råd och information. Vill du veta mer så, kontakta gärna kundtjänst eller lämna en intresseanmälan så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med din bok, du kanske är ute efter ett lektörsutlåtande eller vill beställa något av våra bokpaket?

 

 

Sidor
  • Beställ bokerbjudande

  • Vill du bli kontaktad om våra bokerbjudanden?

  • Vad tycker andra om Vulkan?