F-pris och prissättning av din egen bok

Prissättning av boken är viktigt för dig som ska ge ut din egen bok. Detta för att få en någorlunda komplett bild över hur priset på din bok bestäms och hur din försäljningsersättning beräknas. Särskilt viktigt är det om du ska göra ekonomiska beräkningar över hur många böcker du ska trycka, hur många du behöver sälja för att gå jämnt upp (vid tryck av större upplagor) och så vidare.

Vi på Vulkan vill att hela bokutgivningsprocessen ska vara så enkel och smidig som möjligt, och därför har vi en väldigt simpel och lättförståelig prissättning av böcker. Vid försäljning av din bok i Vulkans butik är det du själv som sätter konsumentpriset (det pris som kunden får betala). Hela konsumentpriset (minus distributions- och hanteringsavgift) tillfaller dig.

När du via Vulkan säljer böcker hos andra aktörer – vi hjälper ju våra författare att nå ut till näthandlare såsom Adlibris, Bokus – kommer f-pris in i bilden. F-pris står för förlagspris, det är alltså priset som återförsäljare köper in boken för. Konsumentpriset i butik är förlagspriset + återförsäljarens påslag. Ett vanligt påslag för nätbokhandlare brukar ligga på 50-60%, för traditionella bokhandlare ännu högre (110% är en vanlig siffra). 

Men hur mycket får du ut från det hela?
Den enkla och rättvisa formeln Vulkan tillämpar för att beräkna din ersättning hos Vulkan är(*): Pris x 0,8 – 49.
Exempel: Om F-priset är 150 kronor och butikspriset 189 kronor får du alltså ut 71 kronor per sålt exemplar utanför Vulkans butik och 102,2 kronor per sålt exemplar i vår butik. Du som författare tjänar alltså mer pengar på att kunden köper sin bok genom Vulkans webbshop än i andra nätbokhandlare, så hänvisa gärna de som vill köpa sin bok direkt till oss på Vulkan!

* - Ovanstående är ej att betrakta som en utfästelse. Beräkningen är aktuell vid publiceringsdatum men vi reserverar oss för eventuella framtida ändringar. Det är alltid beloppen som anges i våra Köp- och leveransvillkor som är de aktuella.