Ett Liv att förstå - Tre Generationer i Glädje och Sorg av Majvor Massa Eriksson

188 SEK
I lager
ISBN : 9789188857484
Språk : Svenska

Berättarjaget Magdalena fortsätter skildra vardagens vandring, tankar, upplevelser med minnesbilder, studier och yrkesliv. Livserfarenhet med livsval, utlandsvistelse, glädje och bekymmer som småbarns förälder till vuxna barn och barnbarn.
Vem var Magdalenas föräldrar?
Föräldrarna berättar på sámigiella/samiska språket om deras liv från barndomen, hemmet till renskötarnas vardag- arbetsliv. Vuovddemiehttsesámi viessom ájge álgget låhpadit vandardit duottarsámi/Skogs- samerna, lapparna lämnade förfädernas livsval, fjällsamernas kringvandringar. Boken förmedlar också en djupare förståelse för människans värdegrund och betydelse med innebörd. Att respektera och bevara livsvalen, från naturen och miljön. Att urfolkens rättigheter skyddas och det traditionella kulturarvet hålls levande, bevaras med identitet och språk för kommande generationer.

ISBN : 9789188857484
Format : 110.00 X 180.00
Språk : Svenska
Sidor. : 285
Utgivningsdatum : 2018/10/01
Författare : Majvor Massa Eriksson
Write Your Own Review
Du recenserar:Ett Liv att förstå - Tre Generationer i Glädje och Sorg av Majvor Massa Eriksson
Your Rating