ET/V-erfaringer 1947-2013 av Rolf Kenneth Aristos

274 SEK
I lager
ISBN : 9788230323335
Språk : Norwegian

Rolf Kenneth Aristos presenterer i denne boken menneskets forskjel­lige typer ET/V-erfaringer i perioden 1947-2013, dvs. våre erfaringer med:

  • utenomjordiske intelligente vesener,
  • deres romskip,
  • deres artefakter på Jorden, Månen, Mars og dens måne Fobos,
  • forskjellige aktiviteter som diverse ET-grupper synes å være involvert i.

Bokens første kapittel tar for seg Roswell-hendelsen i juli 1947 og virk­ningene herav, som dannelsen av det superhemmelige organet MJ12 og dets direktiv om offisiell hemmeligholdelse av all ET/V-erfaring. Dette direktivet er fortsatt rådende verden over, med noen få unntak. De tre neste kapitlene presenterer evidensen for at NASA har oppdaget ruiner på Månen, at Mars foruten å ha kjempemonumenter er biovennlig med vegeta­sjon og vann, og at Fobos har en aktiv ET-base som skjøt ned en av våre romsonder i 1989. Arbeidene til Steven M. Greer, Billy Meier og Nancy Red Star, samt boken til Philip J. Corso, vies hver et kapittel.

De mystiske dyrelemlestelsene siden 1967 og de imponerende korn­sirklene siden 1990 analyseres i hvert sitt kapittel. Mexico har siden 2004 vært vitne til minst åtte spektaku­lære romskip-shows som hadde fortjent verdens oppmerksomhet. I det siste og tolvte kapittelet presenteres ”bortført av de Grå”-fenomenet, som tyder på at zetaene siden 1950-tallet har vært involvert i et hybridprogram mellom mennesker og dem selv som en forberedelse til Jordens nye æra. Zetaenes eget syn på hybrid­programmet og de øvrige fenomenene nevnt over gis særlig oppmerk­somhet.

ISBN : 9788230323335
Format : 148.00 X 210.00
Språk : Norwegian
Sidor. : 266
Utgivningsdatum : 2013/07/03
Författare : Rolf Kenneth Aristos
Write Your Own Review
Du recenserar:ET/V-erfaringer 1947-2013 av Rolf Kenneth Aristos
Your Rating