Frågor

Frågor

 • Vad är Bokinfo?

  Bokinfo är länken mellan förlag och bokhandel. I databasen finns information från samtliga svenska förlag om deras utgivning, priser och lager. Bokrondellen förmedlar order från bokhandeln men själva distributionen tar förlagen och deras distributörer hand om. Det är framför allt bokhandlare som använder Bokrondellen. Men även bibliotek och andra som behöver uppdaterad information om svensk utgivning har nytta av databasen. Bokinfo ägs gemensamt av Bonnierförlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och Natur och Kultur. Meningen med verksamheten är att skapa en effektiv förmedling av bokinformation. Bokrondellen är tillgänglig på samma villkor för alla förlag och distributörer. Både små och stora förlag är välkomna.

 • Vad kostar det att registrera böcker i Bokinfo?

  Bokinfo debiterar en uppläggningsavgift om 300 kronor för att lägga upp dig som användare på Bokinfo. Därefter tar Bokinfo en engångsavgift på 300 kronor för varje artikel du registrerar.

 • Vad gäller för pliktexemplar?

  Pliktexemplar måste tillhandahållas till sju olika bibliotek. Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket, och sex av landets universitetsbibliotek, rätt att erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten. För att en skrift ska anses vara utgiven och spridd ska den finnas i ett större antal exemplar. Det kan vara svårt att veta exakt hur och när man ska tillhandahålla pliktexemplar. Önskar du hjälp med pliktexemplar? I alla Vulkans bokpaket ingår hantering av pliktexemplar. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor rörande vår hantering av pliktexemplar i samband med ditt boksläpp, men anlitar du Vulkan för att trycka din egen bok så behöver du inte oroa dig – vi kan ta hand om pliktexemplaren åt dig. Hur som helst så är svenska tryckerier är ansvariga för pliktleveranserna, medan utgivaren är leveransansvarig när ett utländskt tryckeri används. Vi hänvisar till KB för ytterligare information.

 • Vad finns det för boktyper och format?

  Det finns många olika sätt att binda en bok på. Ursprungligen syddes sidorna fast i ryggen, idag är limbindning dominerande. Böcker kan ha både mjuka och hårda pärmar. Vi på Vulkan skyddar våra mjuka pärmar med laminering. Det går även att lacka ett omslag. En hårdpärm kan kläs i läder och eller tyg. Hårda pärmar utan tryck brukar som regel ha ett löstagbart omslag. Det brukar kallas för skyddsomslag.

 • Kan jag trycka enbart ETT exemplar av min bok?

  Det går bra att trycka upp bara en bok. Det kräver dock att författaren lämnar tryckfärdiga filer till oss.

 • kan man bara skicka in sin bok man skrivit på ett word-dokument och få det tillbaka tryckt?

  Det går att skicka in sin bok i ett word-dokument och få det tillbaka tryckt. Dock måste du beställa antingen författarpaketet eller Deluxepaketet. Annars behöver man skicka in tryckfärdiga filer.

 • Behöver man ha utfall i inlagan?

  Det behövs bara utfall ifall man har utfallande bilder, dvs att bilderna går ut ända till kanten på sidan. Då behövs det 5 mm utfall. På vanlig textbok utan utfallande bilder behövs det ej.

 • Jag jobbar i er mall som ligger på er hemsida.Hur gör jag för att få kursiv text då mallen är låst? Hur får jag till mitt personregister så alla kolumner blir raka?

  Hej, Man kan låsa upp mallen genom att 1. Klicka på flicken granska 2. Välj Begränsa redigering 3. Klicka på stoppa skydd 4. Fyll i lösenord: vulkan123 Efter det kan du redigera.

 • Hur skiljer sig papperskvalitéter?

  Papper finns i en mängd olika varianter. Papper till för boktryck är: obestrukna eller bestrukna. Bestrukna papper får en jämnare och med hård yta. Obestruket papper anses bäst för text, det har ofta en svag gul/grå ton. Toningen gör att själva läsandet blir skönare för ögat. Bestruket papper passar bäst dör bilder eller böcker med båda bild och text. Bestrukna papper kan vidare vara matta och blanka. Bilder återges fint på blanka papper medan text blir svårläst. Gramvikten anger hur mycket ett papper väger per kvadratmeter. Ju högre vikt desto tjockare papper, men ett obestruket papper med samma gramvikt som ett bestruket papper är faktiskt tjockare eftersom leran i bestrykningen gör pappret tyngre. Många tycker att det är underligt att papper med låg gramvikt kan vara tjocka. Det beror på att pappret är luftigt, bulkigt som termen lyder. Exempelvis så är papper i pocketböcker ofta tjockt trots en relativt låg gramvikt. Fiberriktningen i pappret påverkar också din bok. Pappret är mer böjligt i ena riktningen. Pappret ska vid tryckning ha fiberriktningen längs boksidan uppifrån och ner. Boken blir då mjuk och följsam. Läs mer här https://www.vulkanmedia.se/egenutgivning/valj-ratt-papper-till-din-egen-bok/

 • Hur fungerar royaltysystemet?

  Redovisning av försäljningsersättning från försäljning av ditt/dina verk sker på anmodan, tidigast ett år efter att boken publicerats. Med redovisningen som grund fakturerar författaren Vulkan. Försäljningsersättning redovisas endast under Vulkans två redovisningstillfällen per år: 30 juni och 31 december. Om den totala vinsten försäljning av verket emellertid understiger 1000 kronor per rullande tolvmånadersperiod från publicering kommer ingen försäljningsersättning att utbetalas. Har författaren flera utgivna verk summeras inte ersättningarna ifall de skulle understiga 1000 kronor för något av verken. Med försäljningsersättning avses F-pris minskat med rabatter (20 %) minus 39 SEK förutom vid försäljning via reakanaler som t.ex. Bookoutlet.se, bokklubbar, bokrea m.fl. förekommande tillfällen där återförsäljarna kräver en högre rabattsats. Rabatten är ingenting Vulkan och/eller författaren kan påverka. I de fall då återförsäljare ej har avtal om kostnadsfri mottagarfrakt inom Sveriges gränser (vanligtvis gäller detta enstaka mindre handlare och/eller reakanaler) behåller Vulkan rätten att dra av ytterligare 35 kronor per sålt exemplar i dessa kanaler som en schablonkostnad för att täcka Vulkans kostnader för frakt av boken till återförsäljare. Uppgifter om försäljningsstastik utöver ovan nämnd avräkning lämnas endast via Vulkans försäljningspanel (http://dashboard.vulkanmedia.se). Vulkan tar 39 kr per distribuerad bok i distributionsavgift oavsett säljkanal. Vid försäljning via Vulkans egen butik tillkommer även en hanteringsavgift på 20 %. Hanteringsavgiften täcker bland annat emballage, hanteringskostnader vid utskick och dylika kostnader. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren. Vid Print on Demand är ersättningen 20 kr per bok, om inte annat överenskommits. Utbetalning sker till ditt bankkonto eller bank-giro mot faktura utställd på 30 dagar med försäljningsrapport som underlag. Vulkan betalar inte ut ersättningen på annat sätt. Vulkan ansvarar inte för om utbetalningar uteblir på grund av att Författaren angivit felaktigt kontonummer. Om den utbetalningsbara summan utgår till minst 10.000 kr kräver vi F-skattsedel innan vi betalar ut ersättningen. Författaren ska hålla Vulkan skadelöst i det fall arbetsgivaravgifter och preliminärsskatt, skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning. Innan utbetalning av försäljningsersättning drar Vulkan även av en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman. Försäljningsersättning utgår inte på verk som författaren till verket köpt till sig själv till produktions- eller rabatterat pris. Försäljningsersättning utgår inte om författaren inte slutbetalat ersättning till Vulkan för beställd vara och eller tjänst. Om författaren inte fullföljt sina betalningsåtaganden mot Vulkan är alla intäkter från författarens bokförsäljning att betrakta som vulkans inkomst. Detta gäller även för verk som författaren säljer via egna kanaler.

 • Vad är offsettryck?

  Offsettryck är en allmänt använd tryckteknik där den färgburna informationen är överförd från en tryckplåt till trycksakens material (normalt papper) via en gummiduksbeklädd cylinder (”offset”, set off, vilket avser den indirekta tryckmetoden). Fördelarna med offsettryck: Avsevärt högre tryckkvalité – skarpare och renare tryck Snabb, enkel och billig tryckformsframställning. Längre livslängd på offsetplåten än vid direkt tryck då det inte finns direktkontakt mellan offsetplåten och trycksakens yta. http://sv.wikipedia.org/wiki/Offsettryck

 • Behåller författaren upphovsrätten vid publcering hos er?

  När man trycker böcker via oss så äger du rättigheterna till din bok.

 • Kan man ge ut en bloggbok , utan att redigera, bara trycka upp?

  Det går bra. Sätt in dina blogginlägg i en wordfil så kan vi hjälpa till vid formgivning vid beställning av minst 100 exemplar.

 • Hur tjock måste boken vara?

  För att kunna limbinda en pocketbok måste den vara 50 sidor (25 ark). Om din bok är kortare än detta kan du ändå trycka boken, genom att fylla ut med blanka sidor. Du kan också beställa en klammerhäftad bok.

 • Vad ska omslaget ha för format?

  Omslaget ska vara i pdf-format i en fil med framsida, rygg och baksida i en fil. Utfall behövs också.

 • Vad är digitaltryck?

  Till skillnad från konventionella tryckmetoder överförs informationen i en helt digital process från datamediet, och då ofta via en webbserver, direkt till det material som trycket skall ske på. Fördelarna med tekniken är att inga tryckplåtar behöver användas och ändringar kan göras sent i produktionen. Upplagan är torr och klar för direkt distribution eller för efterbearbetning i samma stund som den kommer ur maskinen. Tryckkostnaden per ark är oftast högre vid digitaltryck än vid traditionellt tryck, men startkostnaden är i stället avsevärt lägre. Digitaltryck är väl lämpat för mindre upplagor, för provutgåvor, för utgåvor med individuell anpassning. Även tryck i färg görs med god färgåtergivning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Digitaltryck

 • Hur säljer jag min bok utanför Vulkan?

  Du kan köpa något av Vulkans bokpaket som ger dig ett ISBN-nummer för din bok och ett införande av den i dels Kungliga Bibliotekets arkiv och dels bokinfo så att den automatiskt blir köpbar i Bokus och Adlibris kataloger t ex.

 • Behöver min bok ett ISBN-nummer?

  Om du vill distribuera din bok utanför Vulkan.se behöver du ett ISBN för varje ny upplaga och format av din bok. Vill du ha ett ISBN-nummer köper du Vulkans bokpaket. Vi tillåter inte att kunder tar fram egna ISBN-nummer till titlar på sajten. Man behöver inte ISBN om man vill ha boken för privat bruk enbart.

 • Får man publicera vad som helst på Vulkan?

  Nej, stötande och/eller brottsligt material tas omedelbart bort. Vulkan har rätt att ta bort böcker som man finner olämpliga och stänga av författare.

 • Måste jag göra min bok tillgänglig till försäljning i Vulkans nätbokhandel?

  Nej, det går att göra den enbart tillgänglig för återförsäljare. Det går även att göra tvärtom att den säljs enbart via vulkans nätbokhandel.

 • Är Vulkan ett förlag?

  Nej, Vulkan är en digital bokmaskin samt den moderna plattformen för egenutgivning av böcker inklusive boktryck, bokdistribution och övriga förlagstjänster. Författarna är själva ansvariga utgivare för de böcker de publicerar genom Vulkan.

 • Vad använder Bokinfo katalogexemplaren till?

  Bokinfo jämför uppgifterna som du har skrivit in med katalogexemplaret, ibland gör de ändringar enligt de svenska katalogiseringsreglerna. Bokinfo lägger även till sökord och klassifikationskoder. När Bokinfo är klara skickar de boken till Kungl. biblioteket för katalogisering. Bokinfos katalogexemplar ersätter inte Kungl. bibliotekets pliktexemplar.

 • Hur beräknas tryckkostnaden?

  Tryckkostnaden beräknas på ett antal olika parametrar. Det som påverkar tryckpriset är bland annat: Vilket format boken har. Vilket omslag man ska ha, t ex hårda pärmar eller mjuka pärmar. Antal sidor i boken och ifall det är fyrfärgstryck eller svartvitt. Antal böcker spelar också roll då man får ner tryckpriset ju fler böcker man beställer. Man kan också lägga till extra detaljer på omslag t ex som prägling, foliering, UV-lack och tyg bland många andra detaljer. Man kan sammanfatta det med att ju fler detaljer man vill ha desto dyrare blir det.

 • Hur kommer jag åt mina filer ifrån gamla Vulkan?

  Mejla till [email protected] så kan vi mejla filerna till dig ifall vi har kvar dessa.

 • När betalas försäljning ut till författaren?

  Ersättning av sålda böcker betalas ut mot faktura efter 12 månader från utgivningsdatum. Vi gör avräkning till författaren halvårsvis. Rapporter skickas ut 30 juni och 31 december. Ersättning betalas ut mot anmodan så man behöver kontakta [email protected] innan avräkningsperiodens slut för att erhålla en rapport dvs innan 30 april och 31 oktober.

 • Vilka bindingsalternativ för böcker erbjuder Vulkan?

  Vi erbjuder alla bindningsalternativ.

 • Vad är det för skillnad på mjuka pärmar och hårda pärmar?

  En mjukpärm är en bok med mjuka pärmar. Dessa är billigare att producera. En hårdpärm är en bok med hårda och lite tjockare pärmar. Dessa är lite dyrare att trycka men håller bättre.

 • Hur lång tid har man på sig att betala ett bokpaket?

  Betalningsvillkor och betalningstid skiljer sig från olika tjänster och bokpaket, generellt gäller det som är angivet i dessa försäljningsvillkor. Eventuella avsteg från villkoren ska innan beställning överenskommas med kundtjänst eller din kontakt hos Vulkan. Villkoren framgår också på din faktura. Vulkan skickar fakturor per mejl om inte annat skriftligen överenskommits. Upp till 299 exemplar samt e-bok: 30 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning. 300+ ex: 50% 10 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning, 50% 90 dagars betalningstid från beställning. Observera att Vulkan tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till inkasso. Vulkan tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt). Vulkan har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

 • Vilka bokhandlare använder Bokinfo?

  Bokinfo används av Akademibokhandeln, JB-gruppen, Ugglan och av de flesta fristående bokhandlare. Även internetbokhandlarna använder Bokinfos information, som t.ex. adlibris, bokus och cdon

 • Vad innebär distribution?

  Det betyder att vi hjälper dig med att få ut boken på t ex Adlibris, Bokus och CDON. Vi packar böckerna, skickar ut och fakturerar kunderna som beställt boken. Vi erbjuder också lagerhållning ett år om så önskas.

 • Vad är det för skillnad på katalogtext och saga?

  Katalogtexten är en kort beskrivande text på max 400 tecken. Man ska snabbt kunna bilda sig en uppfattning om bokens innehåll genom att läsa katalogtexten. Sagatexten kan vara längre, här kan du till exempel lägga till citat ur recensioner eller information om författaren.

 • Hur hittar man en bok utgiven hos oss?

  Det hittar man i vår nätbutik www.vulkanmedia.se/butik där man kan söka fram boken man söker.

 • Kostar det något att skapa ett vulkankonto?

  Nej, det är helt gratis att skapa ett vulkankonto?

 • Hur kopierar man i hela kapitel i bokverktyget?

  Om man kopierar in (med ex. ctrl + c för PC eller cmd + c för mac) bör all markerad text följa med. Om du man importerar behöver man kontrollera att alla kapitelrubriker i word är formaterade som ”Rubrik 1”, annars följer inte texten på önskvärt sätt.

 • Vilket filformat och färgprofil behövs för omslaget?

  Inlaga och omslag ska vara pdf. Minst 300 dpi Färgprofil CMYK fogra 39.

 • Gemena rubriker i bokverktyget

  När man förhandsvisar sin bok (i webbläsare) så kommer rubrikerna och titeln endast bestå av versaler. Vid export aktiveras sitt valda tema. Om man exporterar sin e-bok och öppnar den i valfri e-boksläsare och rubrikerna samt titeln fortfarande endast består av versaler har det med e-boksläsarens inställningar att göra. (”Selma” är ett tema som använder sig av gemener i kapitelrubriker och på titelsida)

 • Hur raderar man en del i i bokverktyget

  Längst till höger, precis som för kapitel, står det med orange text ”Redigera” och ”Radera”. Klicka på ”Radera” vid den del man vill ta bort.

 • Vad är det för moms för boktryck?

  För tryck av böcker gäller bokmoms vilket är 6 % alla våra priset på hemsidan är exklusive moms.

 • Vad är det för moms på våra tjänster?

  På våra tjänster är det tjänstemoms dvs 25 % moms. Så om man beställer t ex lektörstjänst eller språklig korrektur är det 25 % moms. Alla våra priser på hemsidan är exklusive moms.