Stina Eriksson asked 3 år ago

Hej!
 
Jag vill gärna provläsa ovanstående  titel. Hur kan jag få göra det?
Stina Eriksson

Elisabeth Sanderson replied 2 år ago

Hej Jag vill gärna provläsa eller få ett ref ex till min arbetsplats. ABF Vux, Spadegatan 3, 424 65 Angered

Jimmy Sjökvist Personal replied 2 år ago

Hej,

Vi skickar ett ex till din adress.

1 Answers
Jimmy Sjökvist Personal answered 3 år ago

Hej,

Just nu så har vi ingen provläsning på denna titel.

Hälsningar
Vulkan

Your Answer