Jimmy Sjökvist Personal asked 4 år ago

Följ en boks väg från tryckeriet till KB som pliktexemplar och vidare till att låntagaren kan hitta den i Libris. Det kan ta upp till ett år.

0-12 månader

Den som trycker eller framställer en skrift ska skicka pliktexemplaren enligt lag. Om materialet trycks utomlands övergår leveransplikten till utgivaren. Det rör sig om sammanlagt sju pliktexemplar. KB ska ha ett exemplar och de sex universitetsbiblioteken ska ha var sitt. Leverantören kan skicka pliktexemplar en gång per månad, kvartal eller år, beroende på produktionens storlek. Därför kan boken få vänta på att få lämna tryckeriet.

0-1 månad

När leveransen kommer till KB tas den om hand av funktionen Pliktleveranser. Vi registrerar leveransen och lägger paketet på en hylla. Vi tar sedan hand om paketen i den ordning de kommit in. Boken kan bli fördröjd igen. Ofta handlar det om högst en månad. När vi har arbetstoppar, exempelvis kring årsskiftet, kan det ta ytterligare någon vecka.

0-9 månader

Vi ställer de skrifter som ska katalogiseras på en hylla hos katalogisatörerna. De tar hand om materialet i turordning. Det kan ta upp till nio månader innan en pliktleverad bok blir katalogiserad av Nationalbibliografin. Ofta har dock något annat bibliotek redan registrerat boken så att den kan återfinnas i Libris långt innan. De flesta förlagsutgivna böckerna kommer också som gåvor från Bokrondellen. Vi registrerar dessa med förtur inom tre arbetsdagar. När katalogisatören gjort en registrering i Libris för KB hittar du boken både i Libris och i KB:s lokala katalog Regina nästa dag.

1-2 månader

När vi har katalogiserat boken ska den förberedas för magasinsförvaring  och utlåning. Inbundna böcker finns på plats snabbt. Häftade böcker skickar vi iväg för inbindning. Bandtyp och bokbinderi avgör hur lång tid det tar.

Övrigt material, 1-15 månader

KB får pliktexemplar av annat material såsom tidskrifter, rapportserier, affischer, kort, bilder, noter, musiktryck, broschyrer, affärstryck, årsberättelser med mera. Vi följer samma rutiner som för förlagsutgivet material. Det finns ofta en väntetid på tryckeriet. Vi tar emot och bedömer materialet innan vi skickar det vidare till respektive enhet. En stor del av materialet katalogiserar vi inte i Libris. Vi systematiserar affärstryck, broschyrer och bilder med mera efter ämne i samlingarna. Vi gallrar eller kasserar ingenting som levereras till biblioteket.

1 Answers
Gunilla Åkesson Nilsson answered 1 månad ago

Hej! Jag har ordnat ett ISBN nummer till en bok som jag har skrivet och som jsg snart ska skicka till ett tryckeri. Men jag undrar hur och jag skickar pliktexemplar till biblioteken? 
Bästa hälsningar 
gunilla 

Your Answer