Monica Ivesköld asked 3 år ago

Det står att det ska finnas en raderingsfunktion till höger, men den finns inte. Tacksam för instruktion för hur jag raderar en del som blivit till av misstag. Det ska inte vara någon del utan ett kapitel.
Går det att göra om en del till ett kapitel?
Svar önskas ASAP, tack.

1 Answers
Björn Wennerström Personal answered 3 år ago

Hej,

Längst till höger, precis som för kapitel, står det med orange text ”Redigera” och ”Radera”. Klicka på ”Radera” vid den del du vill ta bort.

Vänligen,
Björn

Your Answer