Investera i Norden : Om plats, ledarskap och tillväxt

Investera i Norden adresserar den globala kampen om de investeringsmedel motsvarande 1 520 000 000 000 amerikanska dollar som 2017 investerades internationellt (UNCTAD). Dessa investeringsmedel avgör tillväxt och välstånd i enskilda länder. Siffran kan jämföras med världens största statliga investeringsfond, den norska oljefonden, som är värd 1 000 000 000 000 amerikanska dollar. 

189 SEK
I lager
ISBN : 9789188799159
Publisher :
Språk : Svenska

Investera i Norden adresserar den globala kampen om de investeringsmedel motsvarande 1 520 000 000 000 amerikanska dollar som 2017 investerades internationellt (UNCTAD). Dessa investeringsmedel avgör tillväxt och välstånd i enskilda länder. Siffran kan jämföras med världens största statliga investeringsfond, den norska oljefonden, som är värd 1 000 000 000 000 amerikanska dollar. 

För Norden handlar det om att utveckla och vårda sin attraktivitet för investeringar, för fler besökare och inflyttning av talanger. Investera i Norden analyserar hårda faktorer, som industri och infrastruktur, samt mjuka faktorer, där de gemensamma värderingarna och managementtraditionerna, Nordic Management, spelar stor roll.

Investera i Norden ger en unik helhetsbild av hur Norden de kommande åren tillsammans kan stärka sin attraktionskraft för ett fortsatt välfärdsorienterat samhällsbygge. Färdvägen tecknas med en djup förankring i exempel och konkreta ekonomiska, kulturella och sociala observationer. 

Investera i Norden, med förord av professor Philip Kotler och Nordiska ministerrådets rådsdirektör, Britt Bohlin, innehåller fakta och argument om Norden som ekonomiskt och stabil region, med fördjupning i dess historia, statsbildning, näringsliv, nätverk, värderingar, omvärldens Nordenbild, möjliga framtidsscenarier samt call to action.

Christer Asplund
Christer har alltid styrts av ledarskapsfrågorna i relation till lokal utveckling, attraktionsbyggande för investeringar, besöksnäringens möjligheter och den gränsöverskridande talangjakten. Därmed kommer snabbt platsen och regionen i centrum. Han sätter en ära i att fånga det konkreta och praktiskt genomförbara från alla de platser hans konsultgärning hittills fört honom till. Över tvåhundra av dessa platser är nordiska. Erfarenheterna har gett konkreta uppslag till Investera i Norden.

Nordendimensionen finns i allt han uträttar och skriver. Investera i Norden sammanfogar nu också många av hans iakttagelser från tidigare böcker, till exempel: Placehunting Konsten att lyckas med produktiv lokalisering (den första boken i Norden på detta tema), Placehunting International, Place Marketing Europe Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations tillsammans med professor Philip Kotler, Place Management: New Roles for Place Managers in Rebuilding European Wealth, också det i samarbete med Philip Kotler. Den röda tråden i böckerna handlar om ledarskapets roll i utvecklingen av ständigt nya attraktionsfaktorer, som lockar investeringar, turister och talanger. Christer väjer inte för att skriva klartext, och han är fascinerad över det han kallar Nordic management med sina särdrag och intressanta potentialer.

Magnus Fransson
Magnus har ett starkt intresse för innovation och ledarskap som drivkrafter för samhällsutveckling. Nordenperspektivet finns med från barnsben och har följt honom under hela hans trettioåriga professionella karriär. Kanske fröet såddes redan i början på förra seklet när Carl och Elseline Christiansen från Randers respektive Hammel i Danmark flyttade till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Med på flytten var Magnus mormor Inger Christiansen, från Kolding. Magnus brukar beskriva sin tid på Ericsson, efter avslutad civilingenjörsutbildning, som en fantastisk tid. Ericssons framgångar under nittiotalet var också nordiska framgångar. Och då inte bara på grund av den finnkamp/svenskkamp som pågick mellan Ericsson och Nokia. Ericssons viktigaste samarbeten fanns i Norden, framförallt i Finland, men även i Danmark och Norge. Under tiden på riskkapitalbolaget Industrifonden förstärktes bilden av det finmaskiga investerarnätverket och hur det opererar helt gränslöst. Betydelsen av det industriella Norden har sedan bara blivit ännu tydligare med insikten om hur andra branscher fungerar. Magnus mångåriga arbete med att utveckla nya affärer och industriella samarbeten inom framförallt den nya bioekonomin och den cirkulära ekonomin har stärkt hans tro på Norden.

"I Norden bor det närmare 27 miljoner invånare med en enorm köpkraft. De muskler som vi gemensamt har i kombination med att det förmodligen inte finns något område i världen som är mer politiskt stabilt kan skapa fantastiska förutsättningar för ett utökat nordiskt samarbete. Jag är oerhört intresserad av hur detta skulle kunna utvecklas."

- Petter Stordalen Nordenvän, investerare, ägare av Nordic Choice Hotels

ISBN : 9789188799159
Format : 179.00 X 245.00
Publisher :
Språk : Svenska
Sidor. : 264
Utgivningsdatum : 2018/08/21
Författare : Christer Asplund, Magnus Fransson
Formgivare : Åsa Hjertstrand Brensén
Write Your Own Review
Du recenserar:Investera i Norden : Om plats, ledarskap och tillväxt
Your Rating