Kultur pejling : och samhällskulturens utveckling av Bengt Westerlund

149 SEK
I lager
ISBN : 9789163387722
Språk : Svenska
Kulturen lever i människorna och påverkar allt som sker.
Trots att samhällskulturen har avgörande betydelse för välståndet, välfärden, demokratin och hela tillvaron beaktas den föga. Allt ljus faller på kulturyttringar av typen
scenkonst, litteratur, bildkonst, arkitektur och musik
- men kulturyttringar är inte kultur.
Med alla sina besynnerligheter framstår den svenska kulturen som en produkt av tillfälligheter och närmast att likna vid en restpost i samhällsutvecklingen. Var det verkligen så här vi ville ha det? Har vi möjlighet och anledning att påverka kulturens framtida utveckling?
Bengt Westerlund, som här ställer dessa kritiska
frågor, är civilingenjör med erfarenhet från små och stora industriföretag i Sverige, Frankrike och Italien. Den evinnerliga läslusten har skapat intresse för språk, böcker och kulturfrågor som komplement till en teknisk utbildning, långseglingar och rollen som företagsledare.
ISBN : 9789163387722
Språk : Svenska
Sidor. : 152
Utgivningsdatum : 2011/05/19
Författare : Bengt Westerlund
Write Your Own Review
Du recenserar:Kultur pejling : och samhällskulturens utveckling av Bengt Westerlund
Your Rating