Läkare, datadoktor och spelman: självbiografi, del 2 av Birger Grahn

198 SEK
I lager
ISBN : 9789198255348
Språk : Svenska

Allmän läkaren, datakonsulten och spelmannen Birger Grahn i Luleå fortsätter här sin självbiografiska skildring av hur livet och verksamheterna utvecklades efter slutförd läkarutbildning och flyttning till Luleå. Efter en tid med intensivt politiskt engagemang i "yttersta vänstern" blev det ett odramatiskt farväl till politiken, och andra aspekter på livet kom i förgrunden, som yrkesmässig utveckling inom allmän medicin och samhällsmedicin, läkarfackligt arbete, renovering av bostaden i en gammal villa på Östermalm i Luleå, båtliv, etc.
Efter skilsmässa och påbörjad ny relation tog yrkeslivet snart en delvis ny vändning som privatläkare med egen praktik tillsammans med den nya livskamraten. En speciell inriktning fick en del av läkarmottagningen då landstinget skrev avtal med dr Grahn, vilket reglerade omhändertagandet av patienter med misstänkt amalgamrelaterade sjukdomsbesvär. Under tiden pågick även ett intensivt utvecklingsarbete av dataprogram för läkarmottagningar, vilket under åren framöver utvecklades till ett komplett och konkurrenskraftigt verktyg för i första hand privatläkare och företagsläkare, "Dr Grans Datorsystem". Som datakonsult innebar detta många resor till läkarkollegor och användare runt om i landet, speciellt inför millenieskiftet, då programvaran måste uppdateras för att kunna hantera nytt sekel.
Med tiden och allt eftersom övriga engagemang trappats ned har musiken, och speciellt spelmansmusiken/folkmusiken fått ett tilltagande utrymme, vilket intresse med tiden kanaliserats genom grupperna Luleå Nyckelharpor, Spelmanslaget i Luleå hembygdsgille och i Norrbottens spelmansförbund samt i andra mer tillfälliga konstellationer.
Som bilaga till denna del av biografin finns tonsättningar som förf. gjort till sånger ut Tolkiens "Sagan om Ringen".
För den som är intresserad av att följa Grahns-släkten bakåt i tiden, finns även en bok om författarens far: "Hemmansägare Sven W. Grahn (1907-1954), Levnadsbeskrivning", som i huvudsak bygger på Svens anteckningar i fickalmanackor under åren 1938-1953, och där man dag för dag kan följa livet på gården, i skogen, i jordbruket och på den delägda sågen.
Ytterligare en volym utgör en krönika över släkterna Grahn och Norman (Birger Grahns fars och mors bakgrund) från de äldsta kända anorna på 1500-talet, och via olika yrkesgrupper (präster, birkarlar, köpmän, soldater, smeder och samer) fram till en lång rad av nybyggare i lappmarken under 17- och 1800-talen.

ISBN : 9789198255348
Format : 150.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 198
Utgivningsdatum : 2016/12/22
Författare : Birger Grahn
Write Your Own Review
Du recenserar:Läkare, datadoktor och spelman: självbiografi, del 2 av Birger Grahn
Your Rating