Matter Unified på Facebook 2017

170 SEK
I lager
ISBN : 9789198248838
Publisher :
Språk : Svenska
Genom internet har nya möjligheter öppnats för att kunna publicera ny forskning till hela världen på ett relativt enkelt sätt utan att grindvakter hos media och Universitet stoppar nya intressanta resultat att nå en större allmänhet. Min strategi har varit att lägga ut mina dokument på egna databaser. Samt även erbjuda tryckta böcker till den publik som önskar mera information. Allt detta i medvetande om att ämnet är svårt även om jag vinnlagt mig om att vara pedagogisk och i möjligaste mån undvikit att använda krånglig matematik. För att ytterligare förenkla framställningen har i Facebook styckats upp teorin i mindre, utvalda delar, som var för sig kan studeras utan att man behöver förstå hela teorin.Eftersom fysiken innehåller många delar som var för sig kan studeras blir det lättare för läsaren att ta ställning för vad som är sant och riktigt i varje enskilt fall.Det som genom detta har gjorts har lagts ut på Facebook under åren 2013 till 2017. Denna text har samlats ihop till en bok med syftet att bevara mina synpunkter till framtiden.
ISBN : 9789198248838
Publisher :
Språk : Svenska
Sidor. : 200
Utgivningsdatum : 2018/02/26
Författare : Ove Tedenstig
Write Your Own Review
Du recenserar:Matter Unified på Facebook 2017
Your Rating