Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal av Ulrika Andersson

139 SEK
I lager
ISBN : 9789163721830
Språk : Svenska

Publikundersökningar har under 2000-talet kommit att bli ett nästintill oumbärlig verktyg i många tidningars redaktionella utvecklings-arbete. Med undersökningsresultat som grund, anpassas mediernas innehåll successivt efter publikens behov och efterfrågan. Men hur har intresset för publikundersökningar sett ut tidigare i mediehistorien? Och i vilken utsträckning har publikstudier legat till grund för förändringar av det redaktionella innehållet? Med publiken i blickfånget studerar morgontidningars arbete med publikundersökningar och publikanpassning under perioden 1930-1980-talet. Genom innehållsanalyser och arkivstudier beskrivs hur redaktionernas fokus på dessa frågor successivt har vuxit fram och etablerats som norm i branschen. I syfte att förstå varför intresset blommade upp vid specifika tidpunkter, görs kopplingar till såväl samhällskontext som branschkultur.

ISBN : 9789163721830
Format : 148.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 100
Utgivningsdatum : 2013/02/18
Författare : Ulrika Andersson
Write Your Own Review
Du recenserar:Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal av Ulrika Andersson
Your Rating