Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter I av Mona Lagerström

269 SEK
I lager
ISBN : 9789163992216
Språk : Svenska

Boken är ett öppet brev till Sveriges riksdag. Det pågår ett ideologiskt inbördeskrig mot de demokratiska principer det svenska samhället vilar på och attacken kommer från universitetet. De ideologiska inbördeskrigarnas Sverigefientliga ideologi är en sammansmältning av neo-marxistisk ideologiproduktion kallad postkoloniala teorier och islamofascism (en totalitär politisk tolkning av islam). Islamofascismen, ej att förväxla med fromhetsislam, är den fjärde totalitära ideologin i Europa, influerad av fascismen, nazismen, kommunismen.

Inbördeskrigarna är hederskulturförnekare, integrationsmotståndare, hudfärgsrasister och uppträder som kolonialmakt med uppdrag att sätta den inhemska vita befolkningen på plats. Inbördeskrigarnas främsta vapen är begreppen strukturell diskriminering, censurordet islamofobi och kollektivordet muslimer, ett kollektiv de påstår sig representera, tre begrepp Sveriges riksdag bör bannlysa inom den offentliga förvaltningen. Sverige är ett mångislamiskt land, precis som Sverige är ett mångkristet land. Vi har inte för vana att säga kristna, ex-kristna om Europas befolkning. Vi talar om nationaliteter. År 1919 fattades beslut att avskaffa Martin Luthers Lilla katekes (1529) i skolundervisningen.

Den ersattes av Värner Rydéns (S) sekulära handbok Medborgarkunskap (1923), som kom i nya utgåvor ända fram till 1959. Sverige saknar i dag en uppsättning referensramar gemensamma för alla invånare om vad det innebär att leva i en sekulär rättsstat. Sveriges riksdag bör med det snaraste låta framställa en ny handbok om medborgarkunskap riktad till landets alla invånare, inklusive ämbetsmän i staten, för att förhindra att landet faller isär fullständigt.

Volym 1 innehåller kapitel 1 - 11
Volym 2 innehåller kapitel 12 - 24
Volym 3 innehåller kapitel 25 - 33 samt avsnittet Några nyckelpersoner

Mona Lagerström är fil dr i litteraturvetenskap med inriktning på kvinnoförtryckets historia. Hon har även en samhällsvetenskaplig fil kand och har frilansat som översättare av fack- och skönlitteratur. Åren 1960 - 1964 var hon bosatt i USA och åren 1972 - 1974 i Frankrike.

ISBN : 9789163992216
Format : 135.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 768
Utgivningsdatum : 2018/12/19
Författare : Mona Lagerström
Write Your Own Review
Du recenserar:Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter I av Mona Lagerström
Your Rating