NIENTE e NULLA dal Duecento al Novecento

185 SEK
I lager
ISBN : 9789174654851
Publisher :
Språk : Svenska
ItalienskaSpråkvetenskapIl testo di questo libro ha la sua origine in una tesi presentata all’Università di Göteborg nel 1966, ma riveduta e emendata nel 1984. Il tema del libro è i due pronomi niente e nulla nell’italiano letterario dal Duecento al Novecento – la loro storia, sintassi e semantica e la concorrenza fra di loro. La descrizione linguistica è dunque e diacronica e sincronica.Il testo viene pubblicato in versione originale dal manoscritto del 1984, senza modificazioni e supplementi e senza riguardo ad articoli o tesi che eventualmente sono stati pubblicati dopo il 1984 sullo stesso problema. Il materiale linguistico dello studio è diviso in otto periodi cronologici, di cui I (il Duecento) e VIII (il Novecento) hanno più spazio e importanza che gli altri periodi.Dopo il testo sono pubblicate lettere scritte da sette scrittori italiani – lettere che contengono punti di vista personali sul tema trattato. Queste lettere interessanti sono state pubblicate prima nel libro Osservazioni sull’uso delle particelle negative ‘niente’ e ‘nulla’ nell’italiano moderno.L’autore del libro è romanista, negli anni sessanta docente d’italiano all’Università di Göteborg .Sammanfattning på svenska av bokens innehåll/Riassunto in svedese. Texten i föreliggande bok har sitt ursprung i en akademisk avhandling som framlades vid Göteborgs Universitet redan 1966. Avhandlingens titel var då Contributo allo studio delle parole italiane ’niente’ e ’nulla’. Texten omarbetades senare i och för tänkt utgivning 1984. Temat i boken är de båda negativa orden niente och nulla (båda med betydelsen ingenting) i litterär/skriven italienska från tolvhundratalet till nittonhundratalets slut. Deras historia, syntax och semantik behandlas i boken, men också deras inbördes konkurrens. Framställningen är både diakronisk och synkronisk. Texten publiceras här i den ursprungliga versionen från 1984, utan några som helst ändringar eller tillägg. Hänsyn har således inte tagits till ev. litteratur i ämnet som utkommit efter 1984. Det språkliga materialet är i boken indelat i åtta kronologiska perioder. Tyngdpunkten i framställningen ligger på period I (il Duecento) och period VIII (il Novecento). Efter texten presenteras brev som denna boks författare mottagit från ett antal kända italienska författare. Breven utgör svar på intervjufrågor av språklig art, men de innehåller också intressanta personliga synpunkter på det behandlade ämnet. Brevenär tidigare publicerade i författarens bok Osservazioni sull’uso delle particelle negative niente e nulla nell’italiano moderno.
ISBN : 9789174654851
Format : 176.00 X 250.00
Publisher :
Språk : Svenska
Sidor. : 101
Utgivningsdatum : 2013/04/29
Författare : Henry Sjöstrand
Write Your Own Review
Du recenserar:NIENTE e NULLA dal Duecento al Novecento
Your Rating