Om bokstäver och skrift av Roger Hansson

118 SEK
I lager
ISBN : 9789187507021
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

Om bokstäver och alfabet finns mycket att berätta. Den här boken handlar
främst om bokstäverna i det latinska alfabetet, som är det alfabet de
flesta europeiska språk skrivs med. Dessutom berättas även om andra
alfabet som de kyrilliska och grekiska, d.v.s. om de alfabet som man
oftast kommer i kontakt med i vår del av världen. Också de armeniska
och georgiska alfabeten presenteras.
Det finns språk som skrivs med hundratals och till och med tusentals
skrivtecken, medan det för andra språk räcker med två eller tre dussin.
Helt olika språk kan skrivas med samma bokstäver. I vissa fall skriver
man samma språk med olika alfabet i olika sammanhang. Bokstäver
betecknar språkljud, men det finns även bokstäver som aldrig ska uttalas.
Det förekommer också att samma språkljud i samma språk skrivs
med olika bokstäver i olika ord eller till och med i samma ord. Hur
kommer det sig?
Boken vänder sig till var och en som vill veta varför vår skrift ser ut som
den gör och varifrån bokstäverna kommer. Läsaren behöver inte vara
språkkunnig eller insatt i språklig terminologi. Alla termer som används i
boken förklaras.
Roger Hansson har arbetat länge som skribent, översättare och redigerare,
främst med teknisk information. Genom åren har han samlat
erfarenheter av de många komplikationer och detaljbeslut man ställs
inför vid praktiskt arbete med olika typer av text. Roger var en av dem som
grundade Svenska datatermgruppen och en av författarna till boken
Språk och skrift i Europa.

ISBN : 9789187507021
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 191
Utgivningsdatum : 2013/05/07
Författare : Roger Hansson
Write Your Own Review
Du recenserar:Om bokstäver och skrift av Roger Hansson
Your Rating