Politik på fel kurs av Lars Hall

174 SEK
I lager
ISBN : 9789163931017
Språk : Svenska

Kan man säga att vårt samhälle utvecklas i positiv riktning? Efter andra världskrigets slut så förbättrades levnadsvillkoren drastiskt för de allra fl esta i vårt land. Med starkt politiskt stöd kunde våra skattepengar användas för detta. Bostäder byggdes som aldrig förr. Alla skulle ha vatten, el och avlopp. Telefon installerades i stort sett i varje hem och de fl esta hushåll skaffade bil. Företagen runt om i landet gick för högtryck och den tekniska utvecklingen rasade på som aldrig förr.

I dag har svenska hushåll en levnadsstandard som knappast någon kunde föreställa sig i mitten av förra seklet. Vilka nya mål siktar vi nu mot? Alltför många ekonomer hävdar envist att en ökad konsumtion leder till en positiv utveckling för mänskligheten trots att allt fl er känner tvivel då stressen blir allt påtagligare både för människor och för ekosystemet.

Människan har andra behov än att konsumera prylar. För att skapa en utveckling som är positiv så måste vi först förstå våra behov. Sen kan vi utforma nya mål för en utveckling som åter kan leda mänskligheten på rätt kurs.

ISBN : 9789163931017
Format : 135.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 160
Utgivningsdatum : 2017/05/29
Författare : Lars Hall
Write Your Own Review
Du recenserar:Politik på fel kurs av Lars Hall
Your Rating