Problemet av Calle Jönsson

219 SEK
I lager
ISBN : 9789163966903
Språk : Svenska

Ibland gör omvärldens krav att individen och organisationen måste förändra sig snabbare och mer omvälvande än det kommer att förändra sig av egen kraft - i den stunden kan ledningskulturen vara den största med- eller motkraften.

 

Vad krävs för att stödja en utveckling av lednings- och företagskultur?

Vilka verktyg och arbetssätt fungerar?

 

Det är frågor som boken försöker att besvara och samtidigt vara en inspirationskälla för att våga pröva och utveckla egna lösningar.

 

Det är i det vardagliga arbetet som de avgörande ställningstagandena görs.

 

Boken har med den utgångspunkten kombinerats med erfarenheter som gjorts och verktygs som använts för att skapa den katalysator som ger kraften att utvecklas snabbare än omvärlden. För att illustrera budskapen och teoretiska modeller har boken fyllts med korta, självupplevda, berättelser.

 

CALLE JÖNSSON har i roller som officer, linjechef och managementkonsult verkat på de flesta nivåerna inom företag och organisationer. Den erfarenheten ligger till grund för att idag kunna urskilja vad som gör att det blir ett genomslag i en organisation. Han är också buren av tanken att ett starkare fokus på prestation och på ledningskultur är det som långsiktigt är det mest utvecklande för såväl företaget och som alla dess medarbetare. Boken syftar till att uppmuntra den hållningen.

 

 

ISBN : 9789163966903
Format : 170.00 X 240.00
Språk : Svenska
Sidor. : 202
Utgivningsdatum : 2018/05/01
Författare : Calle Jönsson
Write Your Own Review
Du recenserar:Problemet av Calle Jönsson
Your Rating