Psyk 22 - Alla böcker (Gränslära, Minneslära, Ordningslära)

Köp alla tre böcker i Psyk 22-serien till rabatterat pris - ange rabattkod PSYK22 i kassan så får du 10% rabatt när du beställer de tre böckerna samtidigt!

I lager
ISBN : 9990
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Antal
Gränslära av Markus Dencker
219 SEK
Minneslära av Markus Dencker
219 SEK
Ordningslära av Markus Dencker
219 SEK

Psyk 22 är en trilogi bestående av böckerna Minneslära, Gränslära och Ordningslära. Det gemensamma temat är människors liv och de problem som ibland uppstår i dem. Tillsammans bildar texterna en historia om psykiatrins eget Moment 22 – vården kan inte samtidigt både möta patienter som unika individer och ge en evidensbaserad vård som helt utgår ifrån statistik. Psyk 22 berättar om de livs- och relationsproblem som människor behöver hjälp med för att lösa sina knutar och nå långsiktig förändring, medan vår allt mer biologiskt inriktade psykiatri fokuserar på diagnoser, läkemedel och symtomlindring.

 

Minneslära är en sorts bekännelser – en berättelse om författarens egna minnen. Men boken är inte självutlämnande för sakens skull. Genom en förståelse av hur författaren påverkats av sina egna erfarenheter har han även formulerat en generell hypotes om hur minnen kan påverka kroppsliga processer. I Minneslära får vi följa med på stormande hav, in i sjukdomar, hypokondri och psykoterapi. Men inte minst får vi ta del av en teori som skulle kunna förklara hur inflammationer uppstår ur förhållanden som råder i psyket.

 

Gränslära handlar om familjer, relationer och vikten av att stå ut med vår existentiella situation. Delar av boken är en sorts föräldrahandbok som utgår ifrån fenomenet gränser. Både vuxna och barn måste nämligen lära sig att hantera sina egna, sina medmänniskors och livets begränsningar. Boken blir en karta över individen, familjen och livet. Läsaren får på så vis en bild av de gränskonflikter som ingen familj kan undkomma. Boken avslutas med en hypotes om hur det kommer sig att unga svenskar under vår tid tycks uppleva ett större psykiskt lidande än tidigare generationer.

 

Ordningslära handlar om att svensk psykiatri under de senaste decennierna allt mer strävat efter vad man kallar en evidensbaserad vård. I berättelsen som växer fram i Ordningslära framstår problem med den här satsningen. Den är fragmentiserande och ibland nästan pseudovetenskaplig. Genom boken löper berättelsen om två bröder. Den ene, Josef, vet inte vad han är anklagad för och den andre, K, söker en sanning som inte går att finna. De har fastnat i var sin kamp med en psykiatri som översatt svåra minnen och relationsproblem till medicinsk diagnostik.

ISBN : 9990
Write Your Own Review
Du recenserar:Psyk 22 - Alla böcker (Gränslära, Minneslära, Ordningslära)
Your Rating