Sökresultat på Tycho Tullberg — förekommer 1 gånger

  • Erfarenheter från privat vård under två decennier av Tycho Tullberg & Magnus Forssblad

    Debatten är intensiv om privat vård – finansierad av offentliga medel – är av godo eller inte. Tillförs kvalitet och kapar den vårdköerna, genom att vara kostnadseffektivare än den offentligt drivna vården? Medför den att vården blir mer splittrad och att skattepengar avsedda för vård istället hamnar i skatteparadis? Förbättrar eller försämrar den arbetsmiljön för […]