Tankefrihetens vita tråd av Erik Cornell

168 SEK
I lager
ISBN : 9789163764462
Språk : Svenska

Undertiteln "Om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid" återger syftet att skildra tankefrihetens utveckling alltifrån Sokrates envisa och provokativa utfrågningsteknik via Platons idealism och Aristoteles betoning av förnuftet, som kom att prägla tänkandet i den hellenistiska civilisationen när den växte fram i Alexander den stores spår och i det Romerska riket samt utvecklades i den s.k. nyplatonismen. Genom Augustinus präglades västkristendomen av dessa tankegångar medan däremot ortodox kristendom och islam tog avstånd från den hedniska hellenismen. Västerlandets öppnare attityder ledde till införandet av universitetsundervisning med betoning av argumentation och diskussion för att nå fram till sanningen - vilket möjliggjorde de astronomiska upptäckterna och den Vetenskapliga revolutionen och Upplysningstiden. Men kampen för tankefrihet var inte lättvunnen utan har hela tiden förts och måste alltjämt föras mot alla krafter som vill binda människornas sinnen vid fördomar, förmynderi och vidskepelse.

Nedan återges utdrag ur recensioner av författarens tidigare bok om Rättsstatens tillkomst:

"En övertygande komparativ redovisning av lagens, demokratins och de mänskliga rättigheternas uppkomst jorden runt, som erbjuder ett brett och läsvärt historiskt perspektiv på våra institutioners ursprung."
Francis Fukuyama, Prof., Center on Democracy, Development and the Rule of Law, Stanford University.

Författaren "är en representant för den diplomatiska elit vars mer djupgående reflexioner om samhällenas utveckling uppmärksammas av såväl yrkesmän som teoretiker. Denna kortfattade bok erbjuder stimulerande och i botten optimistiska överväganden rörande möjligheten att skapa brett accepterade lagliga normer för de moderna nationella och internationella förbindelserna."

S. Frederick Starr, Prof., P. H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University.

"Här finns ... fröet till den pluralism och den maktdelning, som ses som ett bärande inslag i den demokratiska rättsstaten ... en läsvärd bok som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram att ideer, och inte bara teknologi och ekonomiska drivkrafter, erbjuder viktiga ledtrådar till den värld vi lever i."
Per Bauhn, Prof., Linneunivesitetet

DENNA BOK HAR BEVILJATS STÖD FRÅN STIFTELSEN KONUNG GUSTAF VI ADOLFS FOND FÖR SVENSK KULTUR

ISBN : 9789163764462
Språk : Svenska
Sidor. : 454
Utgivningsdatum : 2014/12/29
Författare : Erik Cornell
Write Your Own Review
Du recenserar:Tankefrihetens vita tråd av Erik Cornell
Your Rating