Ett givande och lyckat samarbete

Vi vill tacka dig för ett givande och lyckat samarbete, för ditt trevliga bemötande, ditt tålamod med alla våra frågor och för all den hjälp du bistått oss med under arbetets gång. Vår erfarenhet av arbetet med och utgivningen av Skorpion har gett oss blodad tand, så nog blir det fler böcker framöver!

-Lydia Duprat