Jag är mycket nöjd med den service jag har fått av Vulkan

"Jag är mycket nöjd med den service jag har fått av Vulkan. Av de 30-tal böcker jag har skrivit på svenska har Vulkan redan hjälpt mig att få ut 8 - och ytterligare 6 kommer senare i höst. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det har varit for mig att hitta ut i det offentliga rummet på det sättet. Jag är dem evigt tacksam. Deras verksamhet är, som jag ser det, av fundamental betydelse för försvaret av yttrandefrihet och åsiktsfrihet."
Hälsningar, Karl Sundblom

En av karls böcker hittar du här.

-