Jag fick bra hjälp med min bok på Vulkan!

Jag fick bra hjälp med min bok på Vulkan! Hela processen med att färdigställa boken fungerade bra. Hade jag inte fått den här hjälpen hade det kanske inte blivit någon bok.