Jag vill rikta ett stort tack för den professionella hjälp jag fått av Vulkan

Jag vill rikta ett stort tack för den professionella hjälp jag fått av Vulkan, och speciellt av min service-inriktade projektledare Kristin Nyman.
Jag kände mig trygg under processens gång med henne och förlaget i stort.