Med stor glädje rekommenderar jag Vulkan

"Med stor glädje rekommenderar jag Vulkan, som på ett utomordentligt sätt hjälpt mig att framställa en mycket professionell bok"

-Ingegerd Björklund