Stort tack för den snabba bokleveransen och den goda servicen!

Vi är mycket tacksamma för att vi kunnat ge ut våra två barnböcker via Vulkan. Stort tack också för den snabba bokleveransen och den goda servicen! Det blir troligtvis fler böcker framledes.

-Britta Bergström-Jungell & Ragnar Jungell