Tack alla på Vulkan för att jag fått möjlighet att ge ut ännu en bok på Vulkan.

Tack alla på Vulkan för att jag fått möjlighet att ge ut ännu en bok på Vulkan.

-Mari Rickardsson