Uppfyllt många författardrömmar

Alex och Alice

Uppfyllt många författardrömmar
Olga Fokcha som gett ut en barnbok som på ett lekfullt sätt lär barnen 1:ans och 2:ans multiplikationstabell valde Vulkanmedia som sitt bokförlag.
-De är tillmötesgående och gav mig professionella råd och möjligheter att utforma min produkt så som jag ville ha den, säger hon.

-Olga Fokcha