Vi har uppskattat

Vi har uppskattat att ha dig Ida med hela resan från manus till publicering och ser fram emot ett lika bra samarbete med bok nummer 2 i slutet av sommaren.
Många hälsningar och tack för all hjälp.

-Lisa och Sven G Sverne