Vulkan rekommenderas varmt av mig

Jag vill tacka Peter och hans stab som lagt ner mycket möda för att tillfredsställa mina önskemål. Vulkan rekommenderas varmt av mig.

-Leif Schönbeck