Tillgångar bedömda på livstid : Om att investera, förvalta och avveckla över tiden

Den här boken är en tidsresa och en personlig betraktelse med olika perspektiv på vårt samhälle och vår energiförsörjning – människa, teknik, organisation, ekonomi, miljö – som du härmed är inbjuden att följa med på.”   – Hans Lindström

199 SEK
I lager
ISBN : 9789189480377
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

HANS LINDSTRÖM har i olika roller följt och arbetat i energibranschen under fem decennier. Under studietiden på Chalmers specialiserade han sig på konstruktion och värme och efter examen 1979 arbetade han under åtta år med utvärdering och utveckling av värmepumpar, från små för villor till stora för fjärrvärmenät, på Chalmers, Vattenfall och Thermia.


Han gick sedan över till att arbeta med tillståndskontroll och underhållsutveckling av vattenkraftaggregat. Under två år ansvarade han för vattenkraftverksamheten på Vattenfall Utveckling för att sedan bli FoU- och miljösamordnare på Vattenfall Vattenkraft i Luleå. Miljöanpassning av vattenkraften är ett specialintresse.


När Vattenfall satsade på utveckling av externa drift- och underhållsentreprenader blev det affärs- och teknikutveckling under två år. Efter en MBA examen vid Handelshögskolan i Stockholm 2000 kom han till Vattenfall Elproduktion i Stockholm och arbetade under fem år med lönsamhetsbedömningar och investeringsplaner för kärnkraft och vattenkraft och som en av Vattenfalls representanter i SKB speciellt med kärnavfallshanteringen.


Hans valde sedan att återvända till Vattenfall Vattenkraft för att arbeta med miljö, underhåll och investeringar. Under två år arbetade han i Paris för att utveckla Vattenfalls anbud när Frankrike skulle konkurrensutsätta några av sina vattenkraftkoncessioner.


Sedan 2020 är han särskild ledamot av Mark- och miljödomstolen.


”Elförsörjningen i vårt land byggdes upp med vattenkraften som bas för att sedan kompletteras med kärnkraften. Idag sker en storskalig satsning på vindkraft på land som kritiseras allt hårdare vilket driver fram satsningar till havs.


Stora investeringar i ny elproduktion och nya elnät kommer att krävas för vår framtida elförsörjning. Tidsperspektivet får inte vara för kort och det krävs genomtänkta incitamentsstrukturer för att utveckla ett bra fungerande kostnadseffektivt elförsörjningssystem.


Den ständiga debatten och osäkerheten om kärnkraftens framtid har orsakat stora kostnader och förkortat livslängden för hälften av landets reaktorer som idag är stängda. Värdet av våra återstående reaktorer avgörs av hur väl vi förvaltar deras återstående livslängd. Frågan om ny kärnkraft är öppen.


Samtidigt kommer vattenkraften att omprövas och få moderna miljövillkor under de närmaste decennierna. Viss produktionsförmåga kommer att gå förlorad och omprövningarna behöver ske förutsättningslöst i ett nationellt perspektiv.


Alla våra tillgångar förtjänar att bli bedömda på sin livstid, och vi tjänar på att förvalta deras livstid väl, från investering till avveckling!


Den här boken är en tidsresa och en personlig betraktelse med olika perspektiv på vårt samhälle och vår energiförsörjning – människa, teknik, organisation, ekonomi, miljö – som du härmed är inbjuden att följa med på.”   – Hans Lindström

ISBN : 9789189480377
Format : 170.00 X 240.00
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 220
Utgivningsdatum : 2022/06/07
Författare : Hans Lindström
Write Your Own Review
Du recenserar:Tillgångar bedömda på livstid : Om att investera, förvalta och avveckla över tiden
Your Rating